Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte i Travsällskapet

16 april kl 18:30 - 21:00

KALLELSE

Umeå 2019-02-22

Härmed kallas Ni som medlem till ordinarie föreningsstämma i Västerbottens Travsällskap.

Tid o plats:    Tisdag 16 april 2019 klockan 18.30 i konferenslokal Big Spender, Umåker.

Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

Anmälan:      Senast tisdagen den 9 april 2019 till sekretariatet på telefon 090-100 750, eller e-post info@umaker.travsport.se
Övrigt:           Årsredovisning 2018 kan hämtas på sekretariatet från torsdag 11 april 2019.

DAGORDNING

 • 1 Stämmans öppnande.
 • 2 Val av ordförande vid stämman.
 • 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
 • 4 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
 • 5 Fastställande av röstlängd.
 • 6 Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 • 7 Styrelsens årsredovisning.
 • 8 Revisorernas berättelse.
 • 9 Fastställande av Resultat och Balansräkning samt av styrelsens förslag till resultatdisposition.
 • 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande tjänsteman.
 • 11 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
 • 12 Val av styrelseledamöter.
 • 13 Val av styrelseordförande för ett år.
 • 14 Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
 • 15 Utseende av valberedning och ordförande för valberedning. Allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 • 16 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande.
 • 17 Från styrelsen hänskjutna förslag.
 • 18 Övrigt.
 • 19 Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag kommer senare.

Mikael Westerlund
Ordförande Västerbottens Travsällskap

Valberedningens förslag >>

Detaljer

Datum:
16 april
Tid:
18:30 - 21:00

Arrangör

Västerbottens Travsällskap

Plats

Umåker

PÅSKSTÄNGT

Sportkontoret kommer att vara stängt mellan onsdag 17/4 - måndag 22/4.
Tisdag 23/4 öppnar vi igen.

GLAD PÅSK!
Restaurangmeny (+)

Boka bord på,
073-209 48 50

Beställ foton/segertavlor
0730-23 14 14


2018
1) Vic de Luxe, B 6/1
Mika Haapakangas
2) Vic de Luxe, S 10/2
Mika Haapakangas
3) Mr Golden Quick, Bo 16/6
Mika Haapakangas
4) Mr Golden Quick, F 30/6
Mika Haapakangas
5) Mr Golden Quick, G 18/8
Mika Haapakangas
6) Mr Golden Quick, S 29/9
Mika Haapakangas
7) Selmer I.H., E 11/11
Ingemar Hultqvist
8) Magnifik Brodde, B 8/12
Ingemar Hultqvist
9) Special Major, U 25/12
Mika Haapakangas2019
1) Mr Golden Quick, Bo 31/3
Mika Haapakangas
2) Mr Golden Quick, U 13/4
Mika Haapakangas
Norrlands Elitserie
Ansvarig utgivare: Robert Karlsson Tillhandahållare: Västerbottens Travsällskap Databasens namn: umaker.se

Vädret på umåker