Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte VTS

23 april kl 18:30 - 21:00

Tid o plats: Måndag 23 april 2018 klockan 18.30 i konferenslokal Big Spender, Umåker.
Vi bjuder på kaffe/te och kaka.

Anmälan:    Senast måndagen den 16 april 2018 till sekretariatet på telefon 090-100 750, eller e-post info@umaker.travsport.se

Övrigt:         Årsredovisning 2017 kan hämtas på sekretariatet från onsdag 18 april 2018.

DAGORDNING

§ 1                Stämmans öppnande.
§ 2                Val av ordförande vid stämman.
§ 3                Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.
§ 4                Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
§ 5                Fastställande av röstlängd.
§ 6                Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
§ 7                Styrelsens årsredovisning.
§ 8                Revisorernas berättelse.
§ 9                Fastställande av Resultat och Balansräkning samt av styrelsens förslag till resultatdisposition.
§ 10              Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande tjänsteman.
§ 11              Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
§ 12              Val av styrelseledamöter.
§ 13              Val av styrelseordförande för ett år.
§ 14              Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
§ 15              Utseende av valberedning och ordförande för valberedning. Allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 16              Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande.
§ 17              Från styrelsen hänskjutna förslag.
§ 18              Övrigt.
§ 19              Stämmans avslutande.

Kallelse som PDF >>

Detaljer

Datum:
23 april
Tid:
18:30 - 21:00

Plats

Umåker
Boka bord på,
073-209 48 50

Beställ foton/segertavlor
0730-23 14 14

2017

1) Eva I.H., H 29/7
Ingemar Hultqvist
2) Selmer I.H., S 29/10
Ingemar Hultqvist
3) Jaguar Håleryd, U 25/12
Linnea Lundgren
4) Magnifik Brodde, U 25/11
Ingemar Hultqvist
5) Vic de Luxe, U 25/12
Mika Haapakangas

2018

1) Vic de Luxe, B 6/1
Mika Haapakangas
2) Vic de Luxe, S 10/2
Mika Haapakangas
3) Mr Golden Quick, Bo 16/6
Mika Haapakangas
4) Mr Golden Quick, F 30/6
Mika Haapakangas
5) Mr Golden Quick, G 18/8
Mika Haapakangas
Norrlands Elitserie
Ansvarig utgivare: Robert Karlsson Tillhandahållare: Västerbottens Travsällskap Databasens namn: umaker.se

Vädret på umåker

17°