1 april, 2019

Hur uppför vi oss?

Vi pratar allt oftare om att travsporten har allt svårare att både rekrytera och behålla yngre människor. Jag tror att vi måste ta dessa signaler på stort allvar. Det finns på sina håll en primitivitet i interaktionen, och denna kan inte fortsätta. Mitt perspektiv är travsporten i allmänhet, och Umåker i synnerhet.

Förändringar jag vill se:

  • ”Någon” måste avsättas.
  • Vi måste uppträda juste mot varandra.
  • Vi måste respektera regelverket.
  • ”Så-har-det-alltid-varit-attityden” måste utrotas.
  • Vi måste titta oss själva i spegeln.

Egentligen borde allt detta vara rena självklarheter. Varför är det inte så?

Jag ger några exempel:

  • Om banan är stängd kör vi inte på den. Punkt.
  • När vi lånar ett stall så rengör vi efter oss. Punkt.
  • Vi stänger dörrar och släcker lysen. Punkt.
  • Om det är förbjuden utfart på ett ställe så kör vi inte ut där. Punkt.
  • Bilar, husvagnar och allehanda privat bråte förvaras inte på anläggningen. Punkt.

Är det egentligen så svårt? Om vi alla gör det vi ska så får alla en betydligt bättre tillvaro. ”Någon” arbetar ju inte här. Och att bryta mot regler blir aldrig riktigt för att någon annan också gör eller gjort det. För varje gång någon fuskar så blir det sämre för kollektivet.

Att vi har olika åsikter om saker är inte, och har aldrig varit, något problem, men jag efterlyser en betydligt mer respektfull kommunikation. Svavelosande ramsor på högsta volym leder sällan framåt. Både verbala och fysiska hot är givetvis helt oacceptabla.

Jag är inte nöjd med regelefterlevnaden på Umåker för dagen. Att införa ett bötessystem är inget eftersträvansvärt, men måste vi så får det bli så. Vi närmar oss V75-helgen när vi har allas blickar på oss, men detta gäller varje dag året om.

Hoppas och tror på en rejäl uppryckning. Över hela linjen!

Travhälsningar
/Robert Karlsson, vd

Restaurangmeny (+)

Boka bord på,
073-209 48 50

Beställ foton/segertavlor
0730-23 14 14


2018
1) Vic de Luxe, B 6/1
Mika Haapakangas
2) Vic de Luxe, S 10/2
Mika Haapakangas
3) Mr Golden Quick, Bo 16/6
Mika Haapakangas
4) Mr Golden Quick, F 30/6
Mika Haapakangas
5) Mr Golden Quick, G 18/8
Mika Haapakangas
6) Mr Golden Quick, S 29/9
Mika Haapakangas
7) Selmer I.H., E 11/11
Ingemar Hultqvist
8) Magnifik Brodde, B 8/12
Ingemar Hultqvist
9) Special Major, U 25/12
Mika Haapakangas2019
1) Mr Golden Quick, Bo 31/3
Mika Haapakangas
2) Mr Golden Quick, U 13/4
Mika Haapakangas
Norrlands Elitserie
Ansvarig utgivare: Robert Karlsson Tillhandahållare: Västerbottens Travsällskap Databasens namn: umaker.se

Vädret på umåker

17°