Travsällskapet

Här finns travsällskapets stadgar: (uppdaterade 171214)
Stadgar för Västerbottens Travsällskap >>

Kontaktuppgifter Styrelsen >>

Mikael Westerlund, ordförande

Mikael Westerlund, ordförande

Katarina Hampusson, vice ordf

Katarina Hampusson, vice ordf

Leif Jonsson

Leif Jonsson

Lars-Erik Persson

Lars-Erik Persson

Sten Kanebo

Sten Kanebo

Sören Lennartson

Sören Lennartson

Roger Sandström

Roger Sandström

Anders E Nilsson

Anders E Nilsson

Marinette Isaksson

Marinette Isaksson

Anna Eidegren Beijar, ungdoms- adjungerad

Anna Eidegren Beijar, ungdoms- adjungerad

Wilma Gerklev, ungdoms- adjungerad

Wilma Gerklev, ungdoms- adjungerad

Boka bord på,
073-209 48 50

2017

1) Eva I.H., H 29/7
Ingemar Hultqvist
2) Selmer I.H., S 29/10
Ingemar Hultqvist
3) Jaguar Håleryd, U 25/12
Linnea Lundgren
4) Magnifik Brodde, U 25/11
Ingemar Hultqvist
5) Vic de Luxe, U 25/12
Mika Haapakangas

2018

1) Vic de Luxe, B 6/1
Mika Haapakangas
2) Vic de Luxe, S 10/2
Mika Haapakangas

Vädret på umåker