Travbesök

Travbesök - Populära festkvällar!


Konferens och firmafest i samband med våra travkvällar är ett av de populära paket Umåker har att erbjuda. Ni har först möjlighet att konferera under hela eller delar av dagen.

Kvällen inleds med stallbacksvisning och fortsätter med sakkunnig spelservice och festmåltid i egen VIP-loge. Ditt företag får också ett eget lopp med prisutdelning i vinnarcirkeln, företagsflaggning och reklam/annons i travprogrammet, intern-tv:n och via högtalarna.

Kontakta oss på 090-100 750 eller via info@umaker.travsport.se för mer information.


info@umaker.travsport.se