Parkering och Drive-In

För den som tar bilen till Umåker så erbjuder vi ett antal parkeringslösningar för alla typer av besökare.


 

tomhusparkeringen (20 kr) är i Utomhusparkeringen (20 kr) är i förstahand för våra restauranggäster. Drive-in parkeringen (50 kr). Viktigt att ni har biljetter och covidbevis framme för att undvika köer. För att så många som möjligt ska få plats är det viktigt att ni följer parkeringsvakternas instruktioner.
förstahand för våra restauranggäster. Drive-in parkUtomhusparkeringen (20 kr) är i förstahand för våra restauranggäster. Drive-in parkeringen (50 kr). Viktigt att ni har biljetter och covidbevis framme för att undvika köer. För att så många som möjligt ska få plats är det viktigt att ni följer parkeringsvakternas instruktioner.
eringen (50 kr). Viktigt att ni har biljetter och covidbevis framme för att undvika köer. För att så många som möjligt ska få plats är det viktigt att ni följer parkeringsvakternas instruktioner.
anför huvudentrén har vi en stor parker

Vill man parkera innanför grindarna och kunna följa loppen från bilen, har vi en drive-in-parkering.

Husvagnsparkering

Sommartid har vi öppet husvagnsparkeringen innanför grindarna på första parkett direkt efter mållinjen. Kontakta Sportkontoret för att boka din plats, 090-100 750 - info@umaker.travsport.se


info@umaker.travsport.se