Förtydligande kring nya vaccinationsreglerna

Som vi tidigare meddelat gäller nya vaccinationsregler för alla hästar och ponnyer som ska starta, eller följa med som sällskap, på svenska travbanor från årsskiftet. De ska vara vaccinerade enligt korrekt vaccinationsintervall senast på anmälningsdagen. Vaccinationer som är gjorda och registrerade före årsskiftet enligt nuvarande regelverk gäller självklart fortfarande med bibehållen vaccinationsstatus.


Det är efter det stora utbrottet av hästinfluensa under förra vintern som det europeiska travförbundet, UET, beslutat om en skärpning av de vaccinationsregler som gäller i alla medlemsländer. Skärpningen innebär dels att alla hästar som ska komma till en svensk travbana under en tävlingsdag, som startande, medföljande sällskap eller för ett jobb, ska vara vaccinerad enligt korrekt vaccinationsintervall, se nedan, senast dagen för anmälan. Vaccinationerna måste också vara inmatade i sportsystemet via användarkontot här på travsport.se.

De nya reglerna innebär att grundvaccinationen består av tre sprutor (A+B+C) med ett justerat intervall mellan respektive spruta. Därefter ska hästen revaccineras (R-vaccination) senast 365 dagar efter C-vaccinationen.

A. Grundvaccination, som består av tre vaccinationer (A + B + C) enligt följande intervall:

  • A-vaccination: Kan ges från det att hästen/ponnyn är fem månader gammal.
  • B-vaccination: Minst 21 dagar och max 60 dagar efter A-vaccinationen.
  • C-vaccination: Minst 120 dagar och max 180 dagar efter B-vaccinationen.

B. Revaccination (R), ska göras årligen inom 365 dagar från C-vaccinationen.

Om man missar en vaccination och hamnar utanför intervallet måste hästen eller ponnyn börja om på en A-vaccination på nytt. Dock kan en tävlande häst anmälas till start eller medföljande häst komma till en tävlingsplats på en svensk bana redan när den fått A- och B- vaccinationen.

UET och de nordiska travförbunden rekommenderar en revaccinering (R- Vaccination) var sjätte månad för att hålla skyddet på högsta nivå. Kom dock ihåg att karenstiden efter en vaccination är minst fem dygn från och med 1 januari 2021.

Detta gäller för vaccinationer givna 2020

Alla vaccinationer som getts under 2020 (och tidigare) enligt gällande regelverk är fortfarande giltiga, hästarna behöver alltså inte börja om med en grundvaccinering 2021. Den vaccinationsstatus hästen har vid årsskiftet tar den med sig, men den ska få efterföljande spruta enligt det nya intervallet.

De nya intervallen slår med automatik igenom i våra system från och med 1 januari 2021, därför är det väldigt viktigt att vaccinationer som givits under 2020 även registreras in i systemet före årsskiftet. Om det inte görs finns risken att intervallet blir fel och hästen felaktigt ramlar tillbaka på en A-vaccinering och får start- och anmälningsförbud.

Publicerad fredag 11 december 2020. info@umaker.travsport.se