Nya vaccinationsregler

Med start 1 januari 2021 gäller nya vaccinationsregler. Alla hästar och ponnyer som startar på, eller medföljer till tävlingsplats på, svenska travbanor ska vara vaccinerade mot hästinfluensa senast på anmälningsdagen. Dessutom införs en karenstid för tävling efter att en hingst kastrerats.


Med anledning av det stora utbrottet av hästinfluensa förra vintern (2019/2020) har det europeiska travförbundet, UET, beslutat om en skärpning av de obligatoriska vaccinationsregler som gäller i alla medlemsländer. Med start 1 januari 2021 ska därför alla hästar och ponnyer som ska starta eller medfölja till en svensk travbana under en tävlingsdag vara vaccinerade mot hästinfluensa enligt nedan senast på dagen för anmälan. Vaccinationerna måste också vara inmatade i sportsystemet via användarkontot här på travsport.se.

A. Grundvaccination, som består av tre vaccinationer (A + B + C) enligt följande intervall:

  • A-vaccination: Kan ges från det att hästen/ponnyn är fem månader gammal.
  • B-vaccination: Minst 21 dagar och max 60 dagar efter A-vaccinationen.
  • C-vaccination: Minst 120 dagar och max 180 dagar efter B-vaccinationen.

B. Revaccination (R), ska göras årligen inom 365 dagar från C-vaccinationen.

Om det går längre än 365 dagar mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R- vaccinationer behöver hästen/ponnyn genomgå en ny grundvaccination (A, B och C-spruta) enligt punkten A ovan. Dock kan en tävlande häst anmälas till start eller medföljande häst komma till en tävlingsplats på en svensk bana redan när den fått A- och B-sprutan i detta fall.

UET och de nordiska travförbunden rekommenderar en revaccinering (R-spruta) var sjätte månad för att hålla skyddet på högsta nivå. Kom dock ihåg att karenstiden efter en vaccination är minst fem dygn.

30 dagars karens efter kastration

Från årsskiftet införs också en startkarens på hingstar som kastreras. Med start 1 januari är det därför inte tillåtet att starta de första 30 dagarna efter en kastration (en hingst som kastreras 15 december 2020 kan alltså starta först 15 januari 2021).

Publicerad tisdag 1 december 2020. info@umaker.travsport.se