Små förändringar i utrustningsbestämmelserna

Från och med 1 januari 2021 gäller några mindre justeringar i utrustningsbestämmelserna. De två främsta förändringarna rör förbud mot kindstropp av kedja och otillåten effektförstärkning på bett.


Kindstropp ska vara av läder eller annat motsvarande icke-elastiskt material på alla typer av uppcheck. Kindstroppen får inte bestå av en vajer, kedja eller liknande på någon typ av check. Justeringen görs för att harmonisera med resten av bestämmelserna kring huvudlaget där kedja eller vajer inte är tillåtet.

Den andra justeringen gäller effektförstärkning på bett. Effektförstärkning är sedan tidigare endast tillåten i bettets längdriktning och får då vara maximalt 80 mm lång. Vi vill nu ytterligare förtydliga att alla bett med någon annan form av effektförstärkning inte är tillåtna. Detta gäller oavsett var på bettet effektförstärkningen sitter. De två undantagen i montélopp (Pelhambett och Pessoabett) finns kvar.

Se både nuvarande och nya bestämmelser nedan.

Publicerad torsdag 10 december 2020. info@umaker.travsport.se