Svensk Travsport presenterar positiv budget med nya satsningar

Igår fattade styrelsen i Svensk Travsport beslut om budget för 2021. Trots ett på alla sätt extremt år präglat av coronapandemin kan Svensk Travsport, mycket tack vare beslutet att fortsätta tävla med tydliga restriktioner mot smittspridning, visa ett positivt resultat. Den tuffa budgeten 2020 med åtgärder för att nå en ekonomi i balans kan nu följas upp av en mer framåtriktad budget. Det innebär fortsatta satsningar och en återställning till 2019 års rekordnivåer av medel till aktiva.


- Det är glädjande att kunna lägga fram en positiv budget för 2021. Årets budget var viktig för att påbörja uppbyggnaden av Svensk Travsports egen ekonomi på den omreglerade marknaden. Hela travet fick upp ögonen för de ansvar som nu helt ligger i sportens händer. Det var nödvändiga beslut som behövde fattas för att få ett resultat i balans. Även om vi kan vara lite mer optimistiska 2021 handlar det fortsatt om ett stort ansvar och hård prioritering, säger Marjaana Alaviuhkola, ordförande i Svensk Travsports styrelse.

Året som gått har tydligt präglats av den pågående pandemin som påverkat i princip alla verksamheter runt om i världen. Den svenska travsporten har kunnat fortsätta sitt tävlande tack vare tydliga restriktioner och en verksamhet som gemensamt tog, och tar, ett stort ansvar. I och med detta har också Svensk Travsports dotterbolag ATG kunnat fortsätta att erbjuda spel på svenska travlopp när de flesta andra sporter stängde ner.

- ATG är förutom vårt dotterbolag också vår kommersiella partner. De har gjort ett fantastiskt jobb under året och det är också något som syns på deras omsättning. Många människor har hittat till travet i år och nu är det vår uppgift att förvalta det. Både det intresse som skapats men också de medel som vi som ägare kommer att förfoga över, säger Marjaana Alaviuhkola.

Som ägare till över 90 procent av aktierna i ATG (resterande ägs av Svensk Galopp) kan Svensk Travsport ta del av årets vinst genom så kallat koncernbidrag. Utöver det står också de kommersiella avtalen med ATG för en stor del av travsportens intäkter.

- Ett starkt resultat för ATG ger en bra möjlighet för Svensk Travsport att få en ekonomi i balans. Det handlar först och främst om att kunna amortera våra skulder, därefter att vi kan fortsätta våra satsningar för en stark travsport i framtiden. Exempel på prioriterade satsningar under 2021 handlar om ännu mer fokus på hästvälfärd och antidopningsarbete, en fortsättning på breddinitiativet Till Start samt påbörjandet av ett gemensamt skandinaviskt sportsystem. En viktig signal är också att vi ökar de totala medlen till aktiva för att återställa dem till rekordnivåerna från 2019. Det är viktigt för hela travsporten att vi tillsammans hittar olika sätta att stimulera fler att äga, träna och köra häst och det här är ett sätt, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Medlen till aktiva, i huvudsak prispengar och uppfödarmedel, ökas med 50 miljoner kronor vilket alltså är en återgång till 2019 års nivå. Dels utökas kalendern med 200 lopp till, dels förstärks prispengarna på främst lördagar och onsdagar. Men istället för höjda förstapriser får STL och onsdagsloppen ”fetare” prisskalor där de nya pengarna sprids på fler ekipage. Syftet är att säkerställa att loppen som ligger till grund för de populäraste spelformerna alltid lockar många och bra hästar.

Läs mer om hur medlen till de aktiva ökas här.

För mer information:
Maria Croon, vd Svensk Travsport
08-475 26 00
maria.croon@travsport.se

Från travsport.se

Publicerad tisdag 8 december 2020. info@umaker.travsport.se