Information om kvarka

Rapporter om Kvarka börjar komma från landets alla hörn, inklusive Norrland. Det känns därför angeläget att dels förvarna om att smittan som brukar komma igång under vinterhalvåret nu har börjat röra på sig.


Kvarka är en mycket smittsam sjukdom. Kvarkabakterien (Streptococcus equi) förekommer i nässekret, svalg och bölder hos smittade hästar. Gemensamma vattenhoar i hagar kan ofta vara ordentligt kontaminerade. Smitta kan även ske via travselar, sadlar, träns och människor om bakterier finns på kläder eller otvättade händer.

Travsällskapets smittskyddsgrupp uppmanar Dig som hästägare att vara lite extra försiktig…
… när Du åker någonstans med Din häst…
… tar emot en transporterad häst
… eller besöker/får besök i stallet

Klassisk symtombild för kvarka är:

  • Hög feber (>39º C) 24-48 timmar innan hosta och näsflöde uppträder.
  • Näsflöde, ofta varigt, men kan vara tunt och genomskinligt i början (kan då förväxlas med virusinfektion).
  • Svullna lymfknutor i huvud/halsregionen med bölder som kan spricka upp till exempel mellan ganascherna.
  • Förträngningar i övre luftvägarna kan orsaka sväljningssvårigheter och även missljud vid andning och i svåra sjukdomsfall även andningssvårigheter.

Sjukdomen kan också förlöpa med betydligt lindrigare symtom, till exempel enbart näsflöde eller hosta utan hög feber. Äldre hästar visar ofta mildare och kortvarigare symtom än unga. Många gånger kvarstår kvarkainfektionen i hästens luftsäckar utan att några tydliga
symtom.

Misstänker Du att Din häst kanske har fått Kvarka…. Kontakta omedelbart Din veterinär och att denne sedan meddelar sällskapet, så att vi gemensamt kan hantera och isolera eventuell smitta.

Tack för Ditt engagemang för hästarnas goda hälsa

Länk till en checklista (från SVA) med handfasta enkla råd finner du här nedanför.

Smittskyddsgruppen