Information om banan

Här kommer en del viktig information om banan och fortkörningsstallar, både i närtid och framtid.


Lördag 30/5: Fortkörningsstallet 8A är öppet, men vi har stängt 8B som temporärt varit öppen som komplement. Däremot öppnar vi på lördag upp 7A och 7B som temporärt fortkörningstall den dagen.
Då kommer även körlicensgruppen för ponny att ha en avslutningsaktivitet på banan mellan 10:45-11:15. Det är okej att vara på banan, om man visar extra god hänsyn till ponnyekipagen.

Nästa vecka,
Onsdag 3/6: Banan är stängd. Då kommer arbetet med att skapa säkerhetsspåret att inledas, samt kommer de att börja med att resa masterna för den nya belysningen. Masterna beräknas vara färdigresta på fredagen.

Torsdag 4/6: Fortkörningsstallen är stängda inför tävlingarna på kvällen. Frågetecken för banans eventuella öppethållande, men räkna med att den förmodligen kommer att vara stängd inför tävlingarna.

Framåt,
Arbetet med säkerhetsspåret beräknas pågå i tre veckor. Under byggtiden kommer banan i huvudsak att vara stängd. Vi hänvisar träningen till rakbanan och övriga faciliteter. Vi är givetvis medvetna om att projektet innebär en del friktion för alla aktiva, men förhoppningsvis kommer vi att få något fint på andra sidan.
Vi tror inte att banan kommer att behöva vara stängd alla helger under byggtiden, men i nuläget kan vi inte lova något. Om entreprenören måste arbeta under helg- och kvällstid blir banan stängd. Om inte så får den vara öppen.

Publicerad torsdag 28 maj 2020. info@umaker.travsport.se