Höstmöte/Rådslag

Med tanke på rådande pandemi kommer rubricerad sammankomst, torsdag den 19/11 kl. 18.30, att avhållas via Teams. Länk kommer att skickas via mejl till samtliga anmälda i början av nästa vecka. Maria Croon, vd ST, kommer att närvara vid mötet.


Publicerad fredag 13 november 2020. info@umaker.travsport.se