Umåker ungdomssatsar!

Ungdoms- och rekryteringsverksamheten är uttalat prioriterade områden för travsporten. Umåker har under en längre tid identifierat behov av ett nytt ungdomsstall, då nuvarande lokaliteter varken är ändamålsenliga eller tillräckligt stora. För att kunna utveckla verksamheten i den riktning vi vill behöver den en ny bas.
Travsällskapets styrelse har fattat beslut om att Stall 11 blir Umåkers nya ungdomsstall.


Vi kommer att genomföra vissa anpassningar av fastigheten, så att både ungdomar och vuxna kan utbildas på bästa sätt. Det är en sann fröjd att ta del av det interna engagemanget bland ungdomsansvariga och ledare. Kraften kommer inifrån! Vi utökar också samarbetet med Forslundagymnasiet, både personellt och gällande hästmaterial.
 
Karin Svensson, anläggnings-allt-i-allo på ST, har uttalat sig i lyriska ordalag om nyordningen. För mig som vd känns det såklart också spännande. Vad vill vi då uppnå?
  • Fler ungdomar.
  • Fler vuxna.
  • Fler travintresserade.
  • Fler aktiva.
Travsporten och hästarna är starka dragare. Nu hoppas jag att vi alla kan hjälpas åt så att vår sport långsiktigt, både nationellt, regionalt och lokalt, ska vara livskraftig långt in i framtiden. Jag är övertygad om att en väl fungerande ungdoms- och rekryteringsverksamhet är en av grundbultarna för detta.
 
Framåt!
 
/Robert Karlsson

Publicerad torsdag 26 november 2020. info@umaker.travsport.se