Viktig information!

Med anledning av det förhöjda smittläget av coronaviruset och regeringens förslag på hårdare restriktioner vill Svensk Travsport återigen trycka på dessa direktiv för att minimera risken för smittspridning. Alla travtävlingar genomförs återigen utan publik och alla publikområden hålls stängda. Det kräver att vi återigen backar till vårt synsätt från i våras med fortsatt sträng och ansvarfull hållning.


Ansvarig för att nedanstående riktlinjer och direktiv efterlevs är VD/Travbanechef eller motsvarande. Ansvaret skall delegeras ifall man inte närvarar vid tävlingstillfället.

Säkerställ att endast de som krävs för att genomföra tävlingarna är på plats.
I detta ingår endast:

• Funktionärer och övrig banpersonal
• Aktiva i form av tränare, skötare, kuskar och transportörer med starthäst samt chaufförer med särskilt tillstånd från arrangerande bana (mer om det nedan).
• Ackrediterad media i form av journalister, fotografer och medarbetare på Kanal 75

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygien:
• Stanna hemma när du är sjuk – om du uppvisar några former av förkylningsliknande symptom, stanna hemma
• Undvik folksamlingar
• Tvätta händerna ofta – om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun

Övriga riktlinjer

Tänk till
- Använd sunt förnuft och försök skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för aktiva och personal.
- Vi är aldrig starkare än vår svagaste länk, se till att alla medarbetare är införstådda i det återigen allvarliga läget.
- De åtgärder vi vidtar måste fungera över tid, vi vet inte hur länge de kommer att gälla. Viktigt att orka hålla i.

Inpassering
- Viktigt att endast de absolut nödvändiga har tillträde till stallbacken.
- Anpassa personalstyrkan efter de nya förutsättningarna.
- Varje bana ansvarar för att endast släppa in tränare, skötare, kuskar och transportörer som har starthäst den aktuella dagen. Detta sker genom kontroll mot dagens startlistor.
- Chaufförer till kuskar KAN tillåtas in på stallbacken. Banan äger det slutgiltiga beslutet att godkänna användandet av chaufför eller inte.
För att detta ska tillåtas krävs:
o Att resan för kusken till banan är 30 mil eller längre.
o Att kusken i god tid före har meddelat banan att chaufför kommer att användas och dennes identitet.
- Känner kontrollanten inte igen den aktive skall ID-kort efterfrågas.

Extra hygien
- Var noga med att erbjuda alla möjligheter ni har för att hålla god hygien.
- Se till att alla toaletter är öppna och har handtvål.
- Erbjud handsprit/handservetter i den mån ni kan.
- Var noga med att sanera allmänna ytor kontinuerligt.

Ingen trängsel
- Undvik all form av trängsel i alla utrymmen – finns risk för trängsel så försök hitta alternativa
lösningar.
- Försök sprida ut aktiva och personal så att inte grupper skapas.
- Dela ut nummerbrickor utanför inskrivning eller lägg direkt i anslutning till stallet.

Servering och restaurang
- Ordinarie restauranger för publik ska hållas stängda under tävlingsdag.
- Stallbacksrestauranger kan fortsatt hållas öppna om de följer nedanstående riktlinjer.
- Säkerställ att det inte förekommer trängsel eller långa köer i serveringsmiljöer eller i anslutning till dessa lokaler.
- När vädret blir kallare söker sig naturligt fler inomhus – se till att inte serveringen används som
värmestuga.
- Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
- Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Eventuella bord ska ha gott om utrymme
mellan sig.
- Erbjud färdigpackad mat om möjligt.
- Undvik buffé.

Omklädningsrum och kuskrum
- Säkerställ att det är gott om plats i omklädningsrum eller kuskrum.
- Erbjud fler platser att uppehålla sig i.
- Be aktiva att klä om i eget stall eller egen bil.

Segerintervjuer
- Skall ej genomföras
- Eventuella hederspriser kan delas ut på stallbacken.

Funktionärer
- Var rädda om era funktionärer.
- Kontakta dem i god tid före tävling och visar de någon form av influensa- eller
förkylningssymtom be dem stanna hemma.
- Försök att upprätta regionala funktionärspooler så att ni kan hjälpa varandra.

Travskolor
- Får endast hållas kurser med max 8 personer (inklusive ledare).
- Kurser för barn födda 2005 eller senare får genomföras.
- Skall vara stängda i samband med tävling.
- Informera noga om banans riktlinjer för hygien.
- Undvik grupper inomhus.
- Förlägg så mycket som möjligt av undervisningen utomhus.

Lopp
- Lopp som inte är av professionell karaktär ska inte genomföras.
Det inkluderar:
o Bygdetrav
o Provlopp
- Licenslopp får genomföras med max 8 deltagare (inkl. ledare)

Publicerad torsdag 19 november 2020. info@umaker.travsport.se