Publikbeslut ändrat

Efter gårdagens, för oss oväntade, beslut på riksnivå, och efter avstämning med lokala myndigheter, tvingas vi skjuta på den tänkta öppningen för publik. Det blir alltså stängd publikplats även den 16/10.
Vi fortsätter att följa smitto- och rekommendationsutvecklingen noga. Håll i och håll ut!
/Robert Karlsson, vd


Publicerad fredag 9 oktober 2020. info@umaker.travsport.se