SMS-info

Vi testar en ny typ av SMS-tjänst för de som är intresserade av information som gäller banor och körvägar på Umåker. Detta för att även Mats snabbt ska kunna skicka ut information till de som är intresserade.
Det kostar inget att gå med och man kan själv välja att gå med eller ur.
Klicka för mer information.


Varför?
- Mats kan nu själv skicka informationen direkt från traktorn. Han behöver inte kontakta Håkan som dessutom ska ha tillgång till datorn med sportsystemet.

Fördelar?
- Informationen kommer snabbare - direkt från Mats.
- Informationen blir riktad till de som är intresserade. Nu skickas informationen till alla licenserade på Umåker. Det kanske finns några som inte är berörd av informationen och då behöver de inte skaffa SMS-tjänsten.
- Det kanske är personal i stallarna eller andra berörda som inte är licenserade som vill ha information, men inte får den i nuläget.
- Du kan själv gå med i SMS-gruppen, lika väl som du själv kan gå ur - om du vill det.

Kommer det inte att skickas ut information via Sportsystemet eller hemsidan/Facebook i fortsättningen?
- Ja, det kommer att skickas ut information även i fortsättningen, men inte lika frekvent. Det blir en värdering i vad som kan beröra samtliga licenserade eller inte. Det kommer dock att bli klart färre SMS via Sportsystemet och något mindre information via hemsidan/Facebook.

Kostar tjänsten något?
Nej, tjänsten är helt gratis.

Hur går jag med?
Du registrerar dig via denna länk, https://getsupertext.com/dela/ekrabroeav

HP