Premiär för digitala behandlingsjournaler

Med start under eftermiddagen måndag 1 februari 2021 kommer du som tränare och hästägare (företrädare) att kunna fylla i och/eller läsa digitala behandlingsjournaler för dina hästar snabbt och enkelt via ditt användarkonto på travsport.se.


Sedan många år tillbaka finns det ett lagkrav på att det ska finnas behandlingsjournaler för alla hästar som fått någon form av veterinär behandling med läkemedel. Om hästen är upptagen på en träningslista är det tränarens skyldighet att föra en sådan, i annat fall är det hästägarens. Observera att detta alltså enligt lagstiftningen gäller alla hästar, oavsett ålder. Regelverket inom Svensk Travsport anger att behandlingsjournal ska föras tills hästen inte längre är i tävlingsmässig ålder eller har fått ett permanent startförbud.

För att underlätta för dig som tränare och/eller hästägare har vi därför utvecklat en möjlighet att föra en digital behandlingsjournal via ditt användarkonto, på samma sätt som du redan nu registrerar vaccinationer. I behandlingsjournalen förs alla behandlingar av hästen in, såväl medicinska som andra behandlingar som har karens, exempelvis stötvågsbehandling. Om hästen fått flera läkemedel eller karensbelagda behandlingar vid samma behandlingstillfälle ska samtliga tas upp i journalen.

– Jag tror och hoppas att de digitala behandlingsjournalerna kommer att innebära en förbättring och förenkling för tränarna och en välkommen nyhet för hästägarna som kan gå in och läsa journalerna för alla hästar de äger, säger Antti Rautalinko, veterinär på Svensk Travsport och fortsätter:

– Listan över valbara preparat och behandlingar kommer att utökas och uppdateras hela tiden. Nästa punkt är till exempel att lägga in vissa humanläkemedel.

Du som tränare hittar behandlingsjournalerna under fliken Tränare i ditt användarkonto medan du som hästägare såklart hittar dem under Hästägare. Observera att en hästägare alltid kan SE behandlingsjournalerna för alla sina ägda hästar, men endast göra ändringar eller lägga till behandlingar på hästar som inte är upptagna på en träningslista.

För tillfället finns det i Sverige inget krav på att behandlingsjournalerna ska vara med på tävlingsplatsen, men i såväl Norge som Danmark finns kravet redan nu.