Extra kval/premielopp

Påminner om att vi kör "Extra kval- och premielopp" på måndag, 21 juni med första start 18:30.
Observera att anmälan är senast fredag 18 juni, kl. 9:00 och att det inte går att efteranmäla efter anmälningstidens utgång. Så anmäl i tid.