Trafikomläggning

Information från Trafikverket angående kommande trafikomläggning som berör Umåker.


"Vi vill bara informera att vi kommer att lägga om trafiken längs Travbanevägen.

Omledningen som vi har nu bakom travbanan på Bölevägen kommer vi att ta bort nästa vecka.

Sedan på söndag 4 juli kommer vi att leda om trafiken enligt bifogad skiss.

Travbanekorsningen med Nya Skravelsjövägen kommer att grävas bort för att kunna koppla ihop nya E12.

Biltrafiken till och från Travbanevägen/Slättmarksvägen kommer att ledas över vår nya bro i trafikplats Röbäck enligt skissen.

Det kommer att sättas upp tillfälliga hänvisningsskyltar tills dom nya hänvisningstavlorna kommer upp.

Hoppas att det inte ställer till några problem för er."

För en större bild i pdf-format >>