Information med anledning av Robert Berghs avstängning på Umåker

Eftersom avstängningen av Robert Bergh (drivningen av Hail Mary i Berth Johanssons Memorial) har blivit omskriven i travmedia och i sociala medier, men även nu i samband med att Jean-Michel Bazire valt att nobba Elitloppet med hänvisning till att Robert Bergh blivit avstängd, vill vi från Umåkers sida förklara hur det ligger till och hur systemet fungerar.


Robert Bergh kom till Umåker med en drivningsförseelse från tävlingarna på Åby den 8 maj. Robert kör över 501 lopp/12 månader* (670 lopp, senaste 12-månadersperioden) har därför en upprepningstid på tre veckor för drivningsförseelser. Om en körsven drar på sig två drivningsförseelser under sin upprepningstid (tre veckor i detta fall) blir det automatiskt avstängning.
Alltså, med den bestraffningen med sig i bagaget från Åby den 8 maj – ger nästa drivningsförseelse kommande tre veckor en avstängning.

Redan vid våra tävlingar på fredagen var Robert på gränsen till att dra på sig en drivningsförseelse. Måldomaren kontaktade Robert och förklarade att drivningen var på gränsen, men att de också var medvetna om att om de skulle döma en bestraffning – skulle det innebära en avstängning under Elitloppshelgen. De valde att fria Robert, men skickade med en varning och poängterade också vad som var felaktigt i hans drivning.

 • Utdrag ut tillämpningsanvisningarna i tävlingsreglementet 60 §.
 • Det är förbjudet att utdela flera drivningar/maningar med spö eller tömmar/tyglar i snabb följd. Det är förbjudet att driva med båda händerna samtidigt samt att driva med någon hand över axelhöjd. Häst får inte drivas utan att hästen fått tid att svara på tidigare drivning eller om hästens placering uppenbart inte kan förbättras.”

Det måldomaren anmärker på är att Robert driver med tömmarna i snabb följd och att hästen därmed inte får tid att svara på tidigare drivning. Han förklarade också att det var en liknande drivning som han gjorde på Åby 8 maj som han även där blev bestraffad för.

Under lördagens tävlingar gör Robert återigen samma typ av felaktig drivning och nu kan inte måldomaren fria Robert igen. Han hade blivit uppmärksammad på vad han gjorde fel och han visste att konsekvensen var att bli avstängd under Elitloppshelgen, eftersom avstängningarna alltid börjar gälla 14 dagar efter förseelsen.

Ulf Albertsson, måldomare Umåker
Jan Törnqvist, riksdomare aktuell tävlingsdag
Robert Karlsson, vd Umåker
Håkan Persson , sportchef Umåker 

 • *) Upprepningstider för drivningsförseelser.
  Utgår från antal körda lopp föregående 12-månadersperiod.
  0-30 lopp – 18 veckor (körförbud 21 dagar)
  31-100 lopp – 12 veckor (körförbud 14 dagar)
  101-200 lopp – 6 veckor (körförbud 7 dagar)
  201-500 lopp – 4 veckor (körförbud 5 dagar)
  501 lopp eller mer – 3 veckor (körförbud 3 dagar)
  Körförbud träder ikraft 14 dagar efter utdömd förseelse.

Publicerad tisdag 18 maj 2021. info@umaker.travsport.se