Travbanevägen tillfälligt avstängd

Från torsdag 27 maj till 18 juni kommer Trafikverket att stänga av Travbanevägen, enligt kartan ovan. Omledning sker via Slättmarksvägen och Bölevägen. Vägen stängs av för att möjliggöra färdigställande av korsningen Travbanevägen - Slättmarksvägen.


Åtgärder för säkrare passage vid Travet

För att göra passagen över Bölevägen vid Travet säkrare både för oskyddade trafikanter och hästar, samt fordonsförare kommer Trafikverket tillfälligt att sänka hastigheten samt skylta en refug/chikan som smalnar av körfälten.

Utöver den störning som den tillfälliga omledningen innebär kommer arbetena att innebära störningar i form av buller och damm. Trafikverket ber om ursäkt för eventuella störningar.

Mer information

Du kan följa entreprenad 9 och vad som händer i byggdagboken.

HP