Översiktsfilm från diskningen i montéloppet

Här kommer översiktsfilmen (domarfilmen) från montéloppet i fredags när målettan Firstclass U.M. (Katariina Palomäki) diskvalificerades för trängning i en situation 240 meter från mål, mot utvändige No Lane (Tilda Gottås).
Dessutom med en förklaring från Jonny Staf, Svensk Travsport.


Domarbasen på Svensk Travsport Jonny Staaf sammanfattar:

När ett ekipage gör en sidoförflyttning ska det finnas plats för hela ekipaget när förflyttningen påbörjas. Finns det inte det kan ekipaget bestraffas för snäv körning. Om domarna överväger att diskvalificera ekipaget ska de utgå från följande frågeställningar:

  1. Är det en otillåten förseelse?
  2. Vinner kusken/ryttaren egen fördel?
  3. Påverkas resultat/ordningsföljd?
  4. Hade ekipaget kunnat få samma placering utan förseelsen?

Diskvalifikation eller nedflyttning är en resultatkorrigering inte en bestraffning, dessutom bestraffas kusken för en grov förseelse.

I det aktuella exemplet gör alltså måldomarnämnden på Umåker bedömningen att:

  1. Det är en otillåten förseelse
  2. Ryttaren vinner egen fördel
  3. Förseelsen påverkar ordningsföljden
  4. Ekipaget hade inte kunnat få samma placering utan förseelsen
  • Med stöd i detta väljer de välj då att diskvalificera ekipaget och att bestraffa ryttaren. Detta beskrivs i tävlingsreglementet så här:

64§: ”Finner måldomarnämnd att loppets resultat påverkats av under loppet gjord förseelse kan vållande ekipage diskvalificeras…,… Om ett ekipage på upploppet begår en förseelse som stör ett eller flera andra ekipage och vinner fördel därav, kan ekipaget, istället för diskvalificering, nedflyttas närmast bakom den häst eller de hästar som blivit störda”

Publicerad onsdag 17 augusti 2022. info@umaker.travsport.se