Höjd åldersgräns för ston, förbud mot lackade körspön och andra reglementesförändringar

Svensk Travsports styrelse fattade den 13 december ett antal beslut gällande förändringar i reglementena för 2023. Bland de större nyheterna märks ett förbud mot lackade körspön, höjd åldersgräns för ston, livstids tävlingsförbud vid bränning samt en övergripande justering av processreglerna i Ansvars- och Disciplinnämnden samt Överdomstolen.


Svensk Travsport har tre reglementen som reglerar sporten: tävlingsreglementet, avels- och registreringsreglementet och antidoningsreglementet. De två förstnämnda revideras en gång per år medan antidopingsreglementet kan justeras under innevarande år. Utöver dessa finns också en påföljdmall som också revideras varje år

På styrelsens möte fattades beslut om flera justeringar i såväl reglementen som påföljdsmall. Några av de större förändringarna är:

Förbud mot lackade körspön

Som ett ytterligare steg i att förbättra hästvälfärden så blir det förbjudet med kör- och ridspö som är lackade, endast spön utan hård yta kommer vara tillåtna. Denna ändring träder i kraft från den 1 mars 2023. Förändringen gäller också ponnytravet.

Höjd åldersgräns för ston

Tidigare var åldersgränsen för varmblodiga ston högst 10 år men från nästa år justeras det till 14 år och likställs därmed med den befintliga åldersgränsen för varmblodiga hingstar och valacker. Förändringen gäller från de kullar som är födda 2012. Under året har 58 varmblodsston från den kullen tävlat i Sverige som 10-åringar, och dessa kan nu alltså fortsätta tävla tills de är 14 år.

Livstids tävlingsförbud vid bränning

Bränning är ett ingrepp där man bränner hästens hud i syfte att påverka läkeprocesser i underliggande vävnad. Detta ingrepp har även tidigare varit förbjudet enligt antidopingreglementet men nu klargörs att ett konstaterat ingrepp medför livstids tävlingsförbud för hästen (var tidigare minst 12 månaders tävlingsförbud).

Justerade processregler för STAD och ÖD

Reglerna kopplade till Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) samt Överdomstolen (ÖD) har setts över. Genom de nya stadgarna som antogs i april i år, väljs nu även STAD av fullmäktige.  Då både sammansättning och mandatperiod för STAD och ÖD regleras av Svensk Travsports stadgar kan den delen utgår ur reglementet. Gällande STAD har det klargjorts hur talan väcks, vad en anmälan ska innehålla samt hur kommunicering och handläggning sker. Då det också funnits viss oklarhet kring sekretess och offentlighet i samband med förhandlingar så regleras detta nu i själva bestämmelserna för STAD och ÖD.

Övriga förändringar

Vidare har det fattats beslut om ytterligare förändringar rörande tävling:

Artonårsgräns för att köra lopp från 2024

Juniorchans infördes när Spellagstiftningen ändrades och spel på personer under 18 år förbjöds. Svensk Travsport ansåg då att det var skäl att införa speciella lopp där ungdomar under 18 år fick köra. Utfallet har inte riktigt blivit det förväntade och från 2024 är det åter artonårsgräns som gäller i samtliga lopp i Sverige. Under 2023 kommer lopp med Juniorchans att finnas kvar men i något minskad omfattning.

Utöver ovanstående så beslutade styrelsen om ett flertal ytterligare, mindre, ändringar. Samtliga reglementen justeras nu utifrån styrelsebeslutet och kommer publiceras i sin helhet inom kort på travsport.se.

Publicerad tisdag 20 december 2022. info@umaker.travsport.se