Information från Västerbottens travsällskaps styrelse

Med anledning av att Travsällskapets styrelse den 2 december meddelande att man ställer sina platser till förfogande så kommer information om det aktuella läget.
Valberedningen har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till en ny styrelse och så snart som det finns ett förslag från valberedningen så kommer det att kallas till en Föreningsstämma.
Nuvarande styrelse tjänstgör intill dess att en ny styrelse är vald.


Publicerad onsdag 21 december 2022. info@umaker.travsport.se