Pressmeddelande

Med anledning av den turbulenta tid som varit under hösten så har Travsällskapets styrelse beslutat sig för att meddela valberedningen att man ställer sina platser till förfogande och att man ger valberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny styrelse.


”Vi har meddelat valberedningen att vi ställer våra platser till förfogande eftersom vi tror att det bästa för Umåker är att vi från styrelsen är tydliga med att vi bara vill Umåkers bästa och att vi inte vill uppfattas som ett hinder för en positiv utveckling på banan", säger Anders Nilsson, Ordförande för Västerbottens travsällskap i en kommentar.

”Vi i styrelsen kommer fortsätta arbeta med budget, verksamhetsplan, rekrytering av ny Travbanechef och allt annat som behöver göras inför 2023 intill dess att en ny styrelse är på plats. Umåker står inför stora utmaningar framöver och vi måste se till att arbetet fortskrider.” avslutar Malin Åberg, vice Ordförande.

För ytterligare kommentarer kontakta:

  • Ordförande Anders Nilsson: 070-537 88 31
  • Vice ordförande Malin Åberg: 070-659 25 46

Publicerad fredag 2 december 2022. info@umaker.travsport.se