Nu finns uppsittningsavgift och provision på travsport.se

I en uppdatering av Sportappen (travsport.se) finns nu möjligheten att lägga in uppsittningsavgift och provision för kuskar och ryttare. Informationen läggs in via användarkontot och kan göras synligt för inloggade besökare.


Nu är det möjligt för alla kuskar och ryttare att lägga in sin uppsittningsavgift och provision via användarkontot på travsport.se och därigenom visa uppgifterna publikt. Uppgifterna kommer att visas för inloggade besökare på Sök sportinfo och sidan Tillgängliga kuskar som man kommer till via Propositionskalendern.

Tidigare kunde endast TDS-anslutna kuskar och ryttare lägga in uppsittningsavgift och provision medan övriga kuskar och ryttare bara kunde lägga in provision. De kuskar och ryttare som är TDS-anslutna kommer fortsatt att lägga in sina avgifter under TDS grundinställningar medan de som inte är TDS-anslutna gör det via en ny sida för Kusk och ryttares inställningar. I den första versionen kommer man endast kunna redovisa sina avgifter men lite längre fram kommer det också ges möjlighet att ge mer information om eventuella undantag från avgifterna. Exempelvis om kusken inte vill ta ut någon provision på garantiprispengen.

Ny meny i inloggat läge
För att underlätta navigeringen till den nya inställningssidan har vi skapat en ny huvudmeny för kuskar och ryttare som syns efter Tävling för inloggade användare. I samband med detta har även relaterade funktioner för att hantera uppsittningskalender och bekräfta uppsittningar flyttats till den nya menyn så att alla funktioner som rör kuskar och ryttare finns samlat under ett menyalternativ. Likaså finns inställningar för att få sms vid uppsittning på den nya inställningssidan för kusk och ryttare nu.

TDS-anslutna kuskar
För att uppsittningsavgiften och provisionen ska synas måste ett värde sparas för produkten under TDS Grundinställningar fliken Standardvärden. Du väljer om avgiften ska synas genom att klicka i rutan ”Visa på travsport.se” för varje relaterad produkt. Liksom tidigare avser textfältet under produkterna uppsittningsavgift endast den text som visas i TDS. Den texten kommer inte att synas på travsport.se

Om du väljer att ändra en avgift kommer ändringen att slå igenom direkt och påverka det förifyllda värdet under Registrera kostnad körsven. Om du vill att din nya avgift ska synas externt men att den ska gälla from 1 mars bör du därför slutföra alla befintliga kostnadsposter så att de läggs upp innan du ändrar uppsittningsavgift och provision under TDS Grundinställningar fliken standardvärden. I annat fall får du ändra dem manuellt på sidan Registrera kostnad körsven efteråt om den gamla avgiften ska gälla för de starter som gjorts under februari.

Liksom tidigare kan du välja vilka kostnader som ska komma upp på sidan Registrera kostnad körsven under TDS Grundinställningar och fliken Start och körsvenskostnader.

Publicerad måndag 21 februari 2022. info@umaker.travsport.se