UM Fastigheter - Guldbjörken

Det är med både stolthet och glädje vi idag kan förkunna att UM Fastigheter och Umåker har kommit överens om en fortsättning på det huvudsponsorskap som vi haft de senaste åren. Det innebär att vi även 2022 kommer att köra UM Fastigheter - Guldbjörken.
Ett stort tack till dess primus motor Leif Danielsson!
På söndag kommer anmälningslistorna...


Publicerad måndag 2 maj 2022. info@umaker.travsport.se