Backen och rakbanan

Vi har fått in två viktiga meddelanden som rör backen och rakbanan.


Backen - Markägare Ulf Johansson meddelar att de nu börjat sin årliga avverkning uppe i toppen av backen. Motorsågsanvändning förekommer. Numera har det blivit svårare att ta sig dit, så han behöver köra efter slingan. Han hoppas att det ska fungera lika bra som tidigare med ömsesidig hänsyn.

Rakbanan - Bilfrakt meddelar att de under veckan kommer att börja sätta upp ett staket vid rakbanan mot sandtaget. 

HP

Publicerad måndag 21 november 2022. info@umaker.travsport.se