Höstmöte 2022

Tisdag den 15 november 2022, kl. 18:00 är det dags för Höstmöte i Västerbottens Travsällskap. Vi håller till i Big Spender-logen på Umåker.
I samband med höstmötet kommer vi att gästas av Svensk Travsports ordförande Anders Källström. Hur kan Svensk Travsport se ut i framtid?
Det är öppet även för icke medlemmar att närvara.
Vi bjuder på smörgåstårta!


Alla som avser att komma ska anmäla sig senast tisdag 8 november 2022 till Sportkontoret på telefon 090-100 750 eller e-post info@umaker.travsport.se

DAGORDNING ORDINARIE HÖSTMÖTE

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande vid höstmötet.
 • 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.
 • 4 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll och tillika vara rösträknare.
 • 5 Fastställande av röstlängd.
 • 6 Fastställande av medlemsavgift och förfallodag för kommande räkenskapsår.
  • Förslag 400 kr för vuxen och 100 kr för ungdom.
   Familjemedlemskap 500 kr. Förfallodag 230228.
 • 7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor före höstmötet.
 • 8 Från styrelsen hänskjutna förslag.
 • 9 Styrelse och VD informerar.
 • 10 Övriga frågor.
 • 11 Mötets avslutande.

Välkommen!
Anders Nilsson, ordförande Västerbottens Travsällskap