Nytt för dig som aktiv inför 2024

Lägre tidsgränser i kval- och premielopp, förändrade anmälningsavgifter och ändrad poängskala. Här är några av de viktigare sportförändringarna kring svenska travtävlingar från 1 januari 2024.


Utöver nedanstående har Svensk Travsport fattat beslut om ytterligare reglementsändringar vilka redovisas i separat artikel under december. Men här är de ändringar som kanske påverkar dig mest i vardagen.

Förändrade tidsgränser för varmblod i kval- och premielopp

Gränserna för vad som räknas som godkända tider i kval- och premieloppen sänks för varmbloden. Från 2024 gäller följande tidsgränser för varmbloden:

Kval, 2-åringar km-tid 1,25
Kval, 3-åringar km-tid 1,23
Kval, 4-åringar och äldre km-tid 1,22
Monté km-tid 1,22
Premielopp km-tid 1,24-1,32

– Vi synkar nu kvaltiderna med Danmark och Norge. Hästarna och träningsmetoderna utvecklas, det är vettigt att ändra gränserna så att de ligger något närmre de tider hästarna behöver springa när de ska ut i loppen. Men att sänka kvalgränserna hela vägen ner till "riktig tävlingsnivå", tror vi inte är bra. Kvalloppen är främst till för att hästarna ska visa att de klarar de olika tävlingsmomenten på ett säkert sätt, det är inte meningen att hästarna ska behöva gå nära sitt max för att klara kvalet, säger Svensk Travsports sportchef Robert Karlsson.

För kallbloden görs inga förändringar i tidsgränserna 2024.

Förändrade anmälningsavgifter

När hästen kommer med i en startlista i ett lopp, betalar hästägaren en anmälningsavgift. För 2024 är det följande belopp som gäller.

STL-lopp 424 kr (inkl 6% moms)
Breddlopp 106 kr* (inkl 6% moms)
Vanliga lopp 212 kr* (inkl 6% moms)
Kval- och premielopp 0 kr

– Genom att höja anmälningsavgifterna kan vi hålla uppe prispengarna i vardagstravet motsvarande 10 mkr om året. Det är aldrig roligt att höja avgifter, men vi tycker ändå att denna avgiftshöjning känns bättre än att ytterligare behöva spara in på prispengarna. Och jag vill samtidigt förtydliga att det endast är de hästar som kommer med i den slutliga startlistan som berörs av dessa avgifter. Hästar som anmälts till lopp men som inte tog en startplats, behöver aldrig betala några anmälningsavgifter.

*Om hästen anmäls på annat sätt än via tränarens användarkonto på travpsort.se (t ex utländska tränare som anmäler via mejl eller telefon), tillkommer en extra administrationsavgift på 50 kr per häst.

Förändrad startpoängskala

Den samlade startpoängen beräknas i hästens fem senaste tävlingsstarter. Hästarna får en (1) poäng för varje vunna 100 kr. Dessutom tillkommer extra poäng för placering 1-5, och för starter gjorda 2024 blir den skalan 400-200-100-50-25 poäng.

– Vi höjer i praktiken placeringspoängen för ettan och tvåan. Det beror dels på att vi vill att hästar som vunnit breddlopp ska gå vidare till vanliga lopp i sin nästa start, inte stanna kvar i breddloppen. Och dels vill vi ytterligare premiera hästar med segrar i raden, när det gäller att ha chans till startplatser i loppen med större spelformer, säger Robert Karlsson.

Den vanligaste urvalsmetoden i svenska lopp utgår från just startpoäng. Det är hästarna med högst startpoäng som har företräde till start, om det skulle anmälas fler hästar till loppet än vad det finns plats för.

 Tränarändring efter startanmälan – hästen ska strykas

Det finns flera justeringar i tävlingsreglementet och licensbestämmelserna (kommuniceras i separat artikel under december) men två regeldetaljer kan vara bra att nämna i detta sammanhang.

Om en häst byter tränare mellan startanmälan och lopp, får hästen inte starta i det loppet.

– En väldigt liten förändring, som inte berör så många i praktiken. Men vi vill ytterligare förhindra risken för eventuella felaktigheter kring registrerade träningsförhållanden. Det ska heller aldrig behöva vara otydligheter kring vilken tränare som har ansvaret, om det senare skulle visa sig att hästen tävlat i strid mot dopningsreglementet. Och som sagt, i praktiken brukar den nya tränaren nästan alltid stryka hästen ändå, som ett skydd för både hästen och sig själv. Men från 2024 är detta alltså obligatoriskt, säger Robert Karlsson.

B-tränare får träna max 10 hästar åt andra ägare under ett år, varav 5 samtidigt

Sedan tidigare finns en regel att B-tränare får ha max 5 ickeägda hästar på träningslistan samtidigt, alltså hästar där någon annan än tränaren själv är ägarföreträdare. Den regeln gäller fortfarande, men nu med tillägget att B-tränaren sammanlagt får ha max 10 sådana hästar i träning under innevarande år. Det går alltså inte längre att obegränsat byta ut ickeägda hästar på träningslistan. Men det är förstås fortsatt fritt att träna så många egenägda hästar som helst.

– Det är jättebra att B-tränare kan träna några få hästar åt grannar och kompisar, och även kunna ta betalt för arbetet om man har F-skattsedel. Men det är inte meningen att B-tränare ska driva storskaliga tränarverksamheter genom att trixa med träningslistan, förklarar Robert Karlsson.

Publicerad torsdag 21 december 2023. info@umaker.travsport.se