Positivt förhandsbesked i momsfrågan

Skatterättsnämnden har nu publicerat sitt förhandsbesked i ärendet gällande en hästägare med egen B-tränarlicens som blivit avregistrerad för moms. Skatterättsnämnden slog fast att hästägaren bedriver ekonomisk verksamhet och därmed är en beskattningsbar person med rätt att vara momsregistrerad. Svensk Travsport kommer nu att hemställa åt Skatteverket att de omedelbart frånträder sin ståndpunkt och återkallar sitt tidigare ställningstagande om att tävlingsverksamhet med travhästar inte är ekonomisk verksamhet.


- Det här är ett oerhört positivt besked för den svenska travsporten. Frågan kring om tävlingsverksamhet med travhästar ska ses som momspliktig är en ödesfråga för sporten. Nu kan vi konstatera att en enhällig Skatterättsnämnd fann att Skatteverkets ståndpunkt i frågan saknar rättslig grund, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Skatterättsnämnden har behandlat ett ärende kopplat till en hästägare som blivit avregistrerad för moms trots en aktiv rörelse med kontinuerligt tävlande. Skatterättsnämnden slår fast i sitt förhandsbesked att travtränaren i fråga ”vinner dock fortlöpande intäkter genom att låta sina hästar regelbundet delta i tävlingslopp mot en fast prispeng” och att storleken på en sådan garanterad prispeng inte har någon bäring på huruvida det ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller ej. Skatterättsnämnden konstaterar också att ”travhästar i licensierad träning, vilka inte nyttjas privat, fortlöpande vinner intäkter i verksamheten”. 

- Skatterättsnämndens förhandsbesked visar tydligt att det är en professionell verksamhet att verka inom travsporten och att det självklart ska betraktas som ekonomisk verksamhet. Travhästar i licensierad träning är en tillgång som har som syfte att löpande vinna intäkter till en ekonomisk verksamhet. Det här är något som vi från Svensk Travsport drivit hårt och försökt få gehör för, säger Maria Croon.

Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av skatteexperterna Mats Norberg, Martin Mörman, Jan Kleerup och Fredrik Rosén drivit frågan om moms för verksamheter inom travsporten i flera år. Förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden är mycket viktigt för den framtida hanteringen från Skatteverket och kan få omedelbara konsekvenser för liknande pågående processer. 

- Det här förhandsbeskedet borde medföra att alla processer mot hästägare som pågår i förvaltningsdomstolarna kommer att dömas i hästägarens favör. En enig Skatterättsnämnd med ledamöter från bland annat kammarrätterna och verkliga momsexperter måste domstolarna rätta sig efter enligt min mening, säger Jan Kleerup, skatteexpert på XR Legal.

Svensk Travsport kommer även att hemställa åt Skatteverket att de omedelbart frånträder sin ståndpunkt i frågan och återkallar sitt tidigare ställningstagande som uppenbart saknar rättslig grund.

Läs mer om beslutet här.