Förtydligande angående dagens lunchtävlingar

Vi har fått till oss att det finns de som funderar över beslutet att anordna tävlingar trots att en häst som har stått uppstallad på Umåker har testat positivt för kvarka. Umåker har sedan det i tisdags uppdagades att ett föl på en anläggning utanför Umåker testat positivt haft tät kontakt med Svensk Travsports chefsveterinär, Antti Rautalinko.
Vi har pratat om risken med att anordna tävling utifrån smittskyddssynpunkt. Utifrån de råd och riktlinjer vi fått från ST förekommer det inte någon smittorisk för de hästar som deltar i tävlingarna.
Det isolerade stallet ligger på mycket gott säkerhetsavstånd från de gäststallar som kommer att användas för tävlingarna och det finns inga andra hästar på Umåkers stallområde med symptom i dagsläget.
Vi har förståelse för att det finns en oro, men från Umåkers sida har vi valt att lita på Svensk Travsport Chefsveterinär som har kompetensen på området.


Publicerad fredag 29 september 2023. info@umaker.travsport.se