Vi kör som planerat!

I början av veckan testade en symptomfri fölunge på en av våra träningscamper (ett par mil från travbanan) positivt för kvarka. Samma tränare hyr ett stall inne på travbanan och där testades hästar när det positiva fallet blev känt. Idag kom provsvaret att en av dessa hästar testade positivt för kvarka. 
Vi har under veckan haft en dialog med Svensk Travsports Chefsveterinär och följt den handlingsplan som finns.
Det är godkänt av Svensk Travsport att genomföra morgondagens lunchtävlingar på Umåker som planerat.


Den smittade hästen kommer att vara flyttad till karantän och borta från Umåkers stallområdet innan tävlingarna.
Det aktuella stallet som har konstaterad kvarkasmitta kommer att vara isolerat och samtliga deras hästar kommer att vara inne. Det stallet ligger på mycket gott säkerhetsavstånd från samtliga tillresande hästar.
De tillresande hästarna kommer att stå på den så kallade övre stallbacken Stall 4-11. Den smittade hästen har stått på den nedre stallbacken i stall 1A.

Kvarka är en droppsmitta som inte är luftburen. Läs mer om kvarka här,
https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/kvarka-hos-hast-streptococcus-equi/

Publicerad torsdag 28 september 2023. info@umaker.travsport.se