Programtips 18 april


V75-200418-1.jpg

V75-200418-2.jpg

V75-förslag: 1x8x6x1x3x4x3
Rader 1728
Kostnad 864 kr

DD-förslag:
DD-1: 1, 8, 10, 11
DD-2: 3, 6, 11
Kombinationer: 12

V5-förslag: 6x1x3x4x3
Rader 216
Kostnad 216 kr

V4-förslag:
V4-1: 1, 3, 4, 5, 7, 8
V4-2: 6
V4-3: 1, 3, 6, 9, 10
V4-4: 5, 6, 7, 11, 15
Rader 150
Kostnad 300 kr

LD-förslag
LD-1: 1, 3, 9
LD-2: 6, 7, 11, 15
Kombinationer 12

Ranking alla lopp

Lopp 1: 5-3-4-8-1
Lopp 2: 6-7-5-4-3
Lopp 3: 1-3-9-6-10
Lopp 4: 6-11-15-7-5
Lopp 5: 1-8-4-7-5
Lopp 6 8-7-9-4-2
Lopp 7: 12-2-8-6-11
Lopp 8: 9-8-2-1-5
Lopp 9: 3-4-12-11-1
Lopp 10: 11-8-1-10-2
Lopp 11: 11-6-3-8-10
Lopp 12: 3-8-11-10-1

Håkan Persson & Robert Karlsson

Publicerad torsdag 16 april 2020. info@umaker.travsport.se