Programtips 25 december


imageb0xjt.png

V75-4-5.jpg

V75-6-7.jpg

V75-förslag     
3x4x1x3x1x8x6                           
Rader 1728       Kostnad 864 kr

 

DD-förslag      
DD-1: 15           
DD-2: 2, 3, 7, 9, 14, 15             
Kombinationer 6 st

 

V5-förslag       
3x3x1x8x6                                    
Rader 432         Kostnad 432 kr

 

V4-förslag       
V4-1: 1, 4, 7, 10       
V4-2: 1, 4, 5, 6                            
V4-3: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12            
V4-4: 1                            
Rader 112         Kostnad 224 kr

LD-förslag       
LD-1: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12            
LD-2: 1              
Kombinationer 7 st

 

Ranking alla lopp

Lopp 1:              1-7-4-10
Lopp 2:              1-4-6-5
Lopp 3:              7-8-12-4
Lopp 4:              1-12-3-6
Lopp 5:              5-10-1-12
Lopp 6:              7-1-6-10
Lopp 7:              8-9-2-4
Lopp 8:              10-11-3-6
Lopp 9:              7-4-6-5
Lopp 10:            15-6-11-14
Lopp 11:            3-7-2-15
Lopp 12:            4-11-1-3