Programtips 18 november


Tips Umåker/Romme 18 november

Umåker             Håkan Persson

Lopp 1:              2-4-5-6
Lopp 2:              3-2-5
Lopp 3:              14-3-9-7
Lopp 4:              6-8-2-4
Lopp 5:              6-9-10-3
Lopp 6:              8-9-3-5
Lopp 7:              3-5-4-2
Lopp 8:              3-8-7-9
Lopp 9:              6-9-3-10
Lopp 10:            5-4-3

Romme             Lars Lindh

Lopp 6:              11-1-3-5
Lopp 7:              1-4-7-8
Lopp 8:              4-5-8-7

V64

Avd 1:                 1, 3, 5, 6, 11
Avd 2:                 3 Selmer I.H.
Avd 3:                 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13
Avd 4:                 3, 7, 8
Avd 5:                 4 Global Crossover
Avd 6:                 3, 6, 9, 10

Rader                 420
Kostnad            420 kr

V4

Avd 1:                 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13
Avd 2:                 3, 7, 8
Avd 3:                 4 Global Crossover
Avd 4:                 3, 6, 9, 10

Rader                 84
Kostnad            168 kr

V5

Avd 1:                 1, 2, 3, 4, 5
Avd 2:                 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14
Avd 3:                 6 Kiera de Veluwe
Avd 4:                 6, 9
Avd 5:                 3, 8, 9

Rader                 270
Kostnad            270 kr

DD

Avd 1:                 4 Global Crossover
Avd 2:                 3, 6, 9, 10

Kombinationer 4