Programtips 15 december


V64 Xpress

(Romme, lopp 6-8 och
Umåker lopp 7-9.)

Avd 1: 4, 5, 7, 8, 9, 12
Avd 2: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
Avd 3: 1, 2, 4, 11
Avd 4: 7, 10, 11
Avd 5: 5 Gino D.E.
Avd 6: 4 Itso Sisu

Rader 504
Kostnad 504 kr

DD

(Rommelopp 8 och
Umåker lopp 9.)

Avd 1: 1, 3, 5, 12
Avd 2: 4 Itso Sisu
Kombinationer 4

V5

(Umåker lopp 2-6)

Avd 1: 3, 5, 8
Avd 2: 9 Moalva C.G.
Avd 3: 3, 5
Avd 4: 1, 3, 5, 6, 8, 10
Avd 5: Alla 11 hästar  

Rader 396
Kostnad 396 kr

Ranking i alla lopp

Lopp 1: 6-9-3-2
Lopp 2: 8-3-5-9
Lopp 3: 9-5-6-3
Lopp 4: 5-3-7-10
Lopp 5: 10-8-3-6
Lopp 6: 2-9-7-10
Lopp 7: 5-6-8-10
Lopp 8: 10-11-7-9
Lopp 9: 4-1-3-5
Lopp 10: 8-10-5-4

Romme     Lars Lindh
Lopp 6: 7-4-9-8
Lopp 7: 11-1-4-2
Lopp 8: 5-12-3-1

Håkan Persson