Programtips 1 december


 

V64 Xpress

(Umåker lopp 6-8 och
Romme, lopp 7-9.)

Avd 1: Alla 11 hästar
Avd 2: 2, 7
Avd 3: 1, 4
Avd 4: 1, 2, 3, 7, 9
Avd 5: 7 Selmer I.H.
Avd 6: 6, 9, 10

Rader 660
Kostnad 660 kr

DD

(Umåker lopp 8 och
Romme lopp 9.)

Avd 1: 7 Selmer I.H.
Avd 2: 1, 5, 6, 9, 10
Kombinationer 5

V5

(Umåker lopp 2-6)

Avd 1: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Avd 2: 3, 4, 6, 8, 9
Avd 3: 7 Nice View C.G.
Avd 4: 3 Basisten
Avd 5: Alla 11 hästar  

Rader 385
Kostnad 385 kr

Ranking i alla lopp

Lopp 1: 10-9-8-7
Lopp 2: 4-11-9-3
Lopp 3: 3-4-9-6
Lopp 4: 7-4-1-8
Lopp 5: 3-5-10-7
Lopp 6: 8-2-11-4
Lopp 7: 1-4-7-5
Lopp 8: 7-10-8-5

Romme     Lars Lindh
Lopp 7: 7-2-4-3
Lopp 8: 3-2-9-7
Lopp 9: 10-9-6-5

Håkan Persson