Programtips 16 februari


 

V64 Xpress

(Umåker lopp 6-8 och
Romme, lopp 7-9.)

Avd 1: 4, 5, 9  
Avd 2: 1, 8
Avd 3: 1, 5, 6, 10
Avd 4: 1, 3, 7, 9, 10
Avd 5: 3 Soccerbox  
Avd 6: 1, 5, 6, 7, 9  

Rader 600
Kostnad 600 kr

DD

(Umåker lopp 8 och
Romme lopp 9.)

Avd 1: 1, 5, 6, 7, 9  
Avd 2: 3 Soccerbox
Kombinationer 5

V5

(Umåker lopp 2-6)

Avd 1: 8 Selmer I.H.
Avd 2: 2, 3, 8, 9  
Avd 3: 3, 4, 7  
Avd 4: 2, 3, 5, 7, 8, 10  
Avd 5: 4, 5, 9

Rader 216
Kostnad  216 kr

Ranking i alla lopp

Lopp 1: 2-6-9-7  
Lopp 2: 8-5-3-4
Lopp 3: 2-8-9-3  
Lopp 4: 7-4-3  
Lopp 5: 5-10-7-2  
Lopp 6: 5-4-9-8  
Lopp 7: 10-1-6-5  
Lopp 8: 3-11-5-1  

Romme     Lars Lindh
Lopp 7: 8-1-6-5
Lopp 8: 3-7-1-10
Lopp 9: 5-7-9-1

Håkan Persson