Programtips 22 mars


 

V64 Xpress

(Umåker lopp 6-8 och
Örebro, lopp 7-9.)

Avd 1: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11    
Avd 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  
Avd 3: 8 Grude Tryggve
Avd 4: 4, 13
Avd 5: 2, 7
Avd 6: 1, 5, 9 

Rader 588
Kostnad 588 kr

DD

(Umåker lopp 8 och
Örebro lopp 9.)

Avd 1: 2, 7  
Avd 2: 1, 5, 9
Kombinationer 6

V5

(Umåker lopp 2-6)

Avd 1: 5, 7
Avd 2: 9 Teknopuma  
Avd 3: Alla 8 hästar
Avd 4: 1, 2, 5, 6, 8  
Avd 5: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11

Rader 560
Kostnad  560 kr

Ranking i alla lopp

Lopp 1: 7-3-1-4
Lopp 2: 5-7-3-1
Lopp 3: 9-2-7-4
Lopp 4: 1-8-7-4
Lopp 5: 6-8-1-2
Lopp 6: 1-2-9-6
Lopp 7: 8-2-1-5
Lopp 8: 7-2-11-3  

Örebro (Björn Andersson)
Lopp 7: 1-4-2-8
Lopp 8: 4-13-6-8
Lopp 9: 9-1-5-4

Håkan Persson