Provloppsinformation

Vi har uppdaterat provloppsinformationen med lite nyheter.
OBS! Nästa provloppsdag är onsdag 25 augusti.


Provloppsinformation

Vid varje provloppstillfälle ska det finnas inskrivning, huvudstarter och speaker/referent.

Inför varje lopp sker defilering fem minuter innan start med uppsamling på stallbacken.

Stallfiket ska vara öppet och deltagarna bjuds på kaffe/the och smörgås.

Ännu en prop. införs, ”Varmblod 1.23, fri fart sista 500m.”

Det ska finnas en kuskpool dit man kan anmäla sig som tillgänglig för att köra provlopp. Den publiceras på hemsidan för provloppen. Skicka ditt intresse till info@umaker.travsport.se. Frivilligt att skicka med telefonnummer/e-post för publicering.

För att en prop. ska köras krävs minst fyra anmälda. (undantag kan ske vid licenstagare)
Det krävs minst två körbara proppar för att genomföra en provloppsdag.

Anmälan sker som vanligt via anmälningsformulär på hemsidan. Anmälningar uppdateras sista dagen på Umåkers Facebooksida. Vid anmälan ska man ange spårönskemål/spårförbehåll. (Inte alltid dessa går att tillgodose.) Skriv gärna en kommentar, om man kan tänka sig att starta i en annan prop. – om förstavalet inte kommer att köras. Det går även att önska att ställa sig på tillägg i en prop.

Normalt sett körs det med en återkallad start. Vid licenstagare är det två återkallade starter.

För att underlätta administrationen är det tacksamt om anmälningstiderna hålls. Det är också en fördel för alla om det syns i tid hur många hästar det är hästar anmälda.
”Vill du vara med? Anmäl.”

Kom ihåg att provloppen räknas som ett tävlingstillfälle.

  • Hästen ska vara på en träningslista.
  • Det måste gå två tävlingsfria dagar, före och efter ett provlopp.
  • Deltagande hästar kan tas ut för provtagning i samband med provloppen.
  • Körsven/ryttare behöver inte ha licens, men hästens tränare ansvarar för att körsvennen/ryttaren är lämplig.
  • Alkotester kan genomföras i samband med provlopp, både slumpmässigt och riktat.

Anmälan är bindande och debiteras via hästägarens avräkning från Svensk Travsport.
Anmälningsavgift: 60 kr +moms (3,60 kr).
Vid efteranmälan: 120 kr +moms (7,20 kr). 

Se till att följa de idealtider som gäller för respektive lopp, samt schysst körning. Det ska vara roligt och utvecklande för både körsvenner/ryttare och hästar att vara med i provloppen.