Umåker - Undersökning, del 2

Under förra veckan skickades det ut en omfattande (54 frågor) enkät till samtliga licensinnehavare på Umåker. I måndags redovisades del 1.
Idag är det dags för andra delen, den handlar om distanser och startmetoder.


Undersökningen fick in 49 svar.

Distanser

Här fick man svara på en skala 1-5, där 1 var färre och 5 fler.

640/1140

1 - 32,7%
2 - 28,6%
3 - 22,4%
4 - 10,2%
5 - 6,1%

Snitt: 2,3

1640

1 - 4,1%
2 - 6,1%
3 - 55,1%
4 - 14,3%
5 - 20,4%

Snitt: 3,4

2140

1 - 2%
2 - 0%
3 - 59,2%
4 - 22,4%
5 - 16,3%

Snitt: 3,5

2640

1 - 4,1%
2 - 14,3%
3 - 46,9%
4 - 20,4%
5 - 14,3%

Snitt: 3,3

3140/3640

1 - 26,3%
2 - 28,6%
3 - 36,7%
4 - 6,1%
5 - 2%

Snitt: 2,3

"Poängviktning*"

Distans: Fler-Färre
2140 - 27-2 (+25)
1640 - 27-7 (+20)
2640 - 24-11 (+13)
640/1140 - 11-46 (-35)
3140/3640 - 5-40 (-35)
*) En 2:a eller 4:a ger 1p. En 1:a eller 5:a ger 2p.

Kommentar: Ett mycket tydligt lågt intresse för att köra "extremdistanser", oavsett om det är kort eller långt. Positiva siffror för 2140 och 1640. (Endast en som ville ha färre 2140!) Positivt för 2640, även om det finns en grupp som vill ha färre långlopp också.
Inte så stora skillnader mellan licenserna, mer än att A-tränarna var splittrade i frågan om 640/1140. Betygen 1-1-1-3-5. A-tränarna var över snittet för 2140.

Startmetoder

Här fick man svara på en skala 1-5, där 1 var färre och 5 fler.

Voltstart

1 - 4,1%
2 - 10,2%
3 - 61,2%
4 - 12,2%
5 - 12,2%

Snitt: 3,2

Autostart

1 - 2%
2 - 8,2%
3 - 51%
4 - 22,4%
5 - 16,3%

Snitt: 3,4

"Poängviktning*"

Startmetod: Fler-Färre
Autostart - 27-6 (+21)
Voltstart - 18-9 (+9)
*) En 2:a eller 4:a ger 1p. En 1:a eller 5:a ger 2p.

Kommentar: Vi kör medvetet så mycket autostart som det går, eftersom vi har ett avtal med startbilen från Sundsvall att vara här (i princip) varje tävlingsdag och när bilen är här - försöker vi använda den i mesta möjliga mån. Undersökningen visar att det verkar vara uppskattat att startbilen används.
A-licenserade har ett snitt på 3,8 för voltstart mot 2,8 för autostart. Det är definitivt något som går emot snittet för totalen. 

Spårtrappor eller tilläggslopp

Fem svarsalternativ erbjöds.

49% - Det är bra med variation.
18,4% - Jag föredrar tilläggslopp.
16,3% - Jag vill helst ha 12 hästarslopp, utan spårtrappor eller tillägg.
14,3% - Jag föredrar spårtrappor.
2% - Ingen åsikt.

Kommentar: Tror detta är den fråga i undersökningen som haft lägst andel som svarat "Ingen åsikt". Nära hälften föredrar variation. Ganska spretigt med alternativen därbakom (enstaka röster som skiljer), vilket kanske förstärker tesen om att "omväxling förnöjer" vad gäller spårtrappor kontra tilläggslopp?
Bland A-licenserna svarade 2 av 5 att de föredrog variation, 2 av 5 ville ha 12-hästarslopp och den 5e ville helst ha spårtrappor.

Nästa del i undersökningen är del 3. Den handlar om "Årgångslopp och stolopp".

Text, undersökning och kommentarer: Håkan Persson