Bli medlem

Vill du bli medlem i Västerbottens Travsällskap 2024?
Har du något förslag på styrelsemedlem att lämna till valberedningen?


Medlemsavgiften för år 2024 (förfallodatum 240229) 
Enskild medlem 400 kronor.
Familjemedlemskap 500 kronor (för familjemedlemmar som bor på samma adress).
Ungdomsmedlemskap (upp till 25 år) 100 kronor. 
Gå till Bli medlem för att läsa mer och fylla i formuläret för medlemsansökan.

Valberedningen har inlett arbetet inför årsmötet 2024.
De önskar att löpande få in förslag på tänkbara styrelsemedlemmar till Västerbottens Travsällskap. De vill långsiktigt kunna arbeta fram en namnbank, i fall det blir aktuellt att lägga förslag på kommande nyval.
Förslagen går till valberedningens ordförandes e-post.
Gå till Styrelsen, om du vill lämna förslag. Där finns ett formulär att fylla i.

 

Publicerad måndag 4 december 2023. info@umaker.travsport.se