Styrelsen


Ordförande
Malin Åberg
070-659 25 46
malin@skogsro.se

Vice ordförande
Mattias Larsson

Ledamöter
Caroline Linder
Marinette Isaksson
Johan Thomasson
Bertil Hammarstedt
Johan Amsköld

Ungdomsadjungerande
Alice Lindelöf


info@umaker.travsport.se