Styrelsen


Ordförande
Malin Åberg
070-659 25 46
malin@skogsro.se

Vice ordförande
Mattias Larsson

Ledamöter
Caroline Linder
Marinette Isaksson
Johan Thomasson
Bertil Hammarstedt
Johan Amsköld

Ungdomsadjungerande
Alice Lindelöf

Valberedningens ordförande
Hans Nordqvist

Förslag på tänkbara styrelsemedlemmar

Tack för ditt tips!


info@umaker.travsport.se