Styrelsen


Här finns travsällskapets stadgar: 
Stadgar för Västerbottens Travsällskap >>

Kontaktuppgifter Styrelsen >>

Ordförande
Anders Nilsson

Vice ordförande
Leif Jonsson

Ledamöter
Marinette Isaksson
Johan Thomasson
Malin Åberg
Bertil Hammarstedt

Ungdomsadjungerande
Anna Eidegren Beijar


info@umaker.travsport.se