Styrelsen


Ordförande
Malin Åberg

Vice ordförande
Mattias Larsson

Ledamöter
Caroline Forsner
Marinette Isaksson
Johan Thomasson
Bertil Hammarstedt
Johan Amsköld

Ungdomsadjungerande
Alice Lindelöf


info@umaker.travsport.se