Styrelsen


Här finns travsällskapets stadgar: 
Stadgar för Västerbottens Travsällskap >>

 

Ordförande
Anders Nilsson

Vice ordförande
Malin Åberg

Ledamöter
Caroline Forsner
Marinette Isaksson
Johan Thomasson
Bertil Hammarstedt
Mattias Larsson

Ungdomsadjungerande
Anna Eidegren Beijar


info@umaker.travsport.se