Foto: Jenny Rehnman, TR Bild

Värdegrund

Värdegrunden fångar in de värderingar och normer som skall genomsyra och styra verksamheten. Västerbottens travsällskap ska arbeta för att värdegrunden blir en ledstjärna i den dagliga verksamheten.


Västerbottens travsällskaps verksamhet ska präglas av en stark och tydlig demokrati, där alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar, där öppenhet och tillit råder och där alla känner sig välkomna. Verksamheten skall vidare genomsyras av god hästhållning (horsemanship) och god kamratskap (sportsmanship) med en vilja till utveckling och ständiga förbättringar.

Vi och alla aktiva lyder också under Svensk Travsports Code of Conduct som börjat gälla från 1 januari 2018. Länk till den finner ni i rutan här nedanför.


info@umaker.travsport.se