Foto: Ola Westerberg, TR Bild

Licensutbildning

Är du intresserad av att tävla med travhästar?
Då behövs en licens för att få anmäla en travhäst till en tävling. Det krävs även en licens för att få köra eller rida lopp. Här finns information om hur du kan uppfylla dina drömmar om att få din licens.


Kursstarter

B-tränarlicens: Löpande på webben
Monté- & körlicensutbildningen: Löpande, kontakta kursledare Ulf Nilsson 070-327 61 71, ulf.nilsson@umea.se

B-tränarlicensutbildningen ger blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.

Utbildningen kan genomföras på två sätt. Antingen görs den teoretiska delen som distansutbildning på webben (tre praktiska tillfällen tillkommer) eller som traditionell utbildning på plats i någon av Umåkers lokaler.

Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om travsporten och om tävlingsreglementet för Svensk Travsport. Handhavande av häst i travträning och rutiner under en tävlingsdag ingår också. Dessutom ska du vara införstådd med hur man tar hand om sin häst på ett djurskyddsmässigt säkert sätt.

Behörighetskrav
För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet motionstempo på travbanan. Du kan gå kursen från och med det år du fyller 16. Licensen kan lösas vid 18 års ålder.

Kursstart
Löpande via webben (proven avläggs hos oss).

Kursledare
Ulf Nilsson, 070-327 61 71, ulf.nilsson@umea.se

Priser
Webb: 900kr.
Ordinarie kurs: 1100 kr.

Anmälan
Anmälan görs via www.hastsportensfolkhogskola.se

Kursen ges av Hästsportens Folkhögskola i samarbete med Svensk Travsport och Umåker. Länk finner du i rutan nedan.


info@umaker.travsport.se