Umåker - Undersökning, del 3

Vi fortsätter med den tredje delen av den omfattande undersökningen som våra licensinnehavare haft chansen att svara på. Nu är vi framme vid "Unghästlopp och stolopp".


2-åringslopp, varmblod

2015 - 2022 har vi haft ett 2-åringslopp/år på Umåker, med undantag för 2017 (två lopp, varav ena med två startande) och 2019. 2012-2014 hade vi två 2-åringslopp/år.

42,9% - Fortsätt med ett 2-åringslopp/år.
24,5% - Vi borde inte köra 2-åringslopp.
20,4% - Ingen åsikt.
8,2% - Vi borde öka till två 2-åringslopp/år.
4,1% - Vi borde köra tre (eller fler) 2-åringslopp/år.

Kommentar: De största andelen svarande tycker att det är lämpligt att fortsätta mett ett 2-åringslopp/år. Nästan var fjärde voterade för att vi inte borde köra 2-åringslopp. En relativt stor andel, drygt var femte hade ingen åsikt i frågan. Drygt 12% tycker att vi borde köra fler 2-åringslopp.
De A-licenserade hade två som tyckte att vi skulle fortsätta med ett 2-åringslopp/år, två hade ingen åsikt och en som anser att vi inte borde köra 2-åringslopp.

3-åringslopp, varmblod

De senaste åren har vi varit tilldelade att köra 10 st 3-åringslopp från ST.

51% - Fortsätt att köra 10 st 3-åringslopp.
24,5% - Ingen åsikt.
14,3% - Vi borde köra fler 3-åringslopp.
10,2% - Vi borde köra färre 3-åringslopp.

Kommentar: En majoritet för att det är bra som det är. Nära en fjärdedel som inte har någon åsikt. Det var något fler som vill ha fler 3-åringslopp, än färre.
Bland A-licenserna var det två som ville fortsätta, två som ville köra fler och en som inte hade någon åsikt.

Vi har testat några lopp som är "fördel 3-åringar". Vad tycker du om det?

Här fick man svara på en skala 1-5, där 1 var mycket dåligt och 5 mycket bra.

1 - 10,2%
2 - 0%
3 - 44,9%
4 - 26,5%
5 - 18,4%

Snitt: 3,4

"Poängviktning*"

Fördel 3-åring: Mycket bra - Mycket dåligt
31-10 (+21)
*) En 2:a eller 4:a ger 1p. En 1:a eller 5:a ger 2p.

Kommentar: Exakt lika många som svarade "3" som "4-5". Få som är negativa, men de som är negativa är rejält negativa.
De A-licenserade svarade 1-3-3-3-4.

4-åringslopp, varmblod

Vi brukar ha ca 6-7 st 4-åringslopp/år.

49% - Fortsätt med ungefär samma antal 4-åringslopp.
26,5% - Ingen åsikt.
14,3% - Vi borde köra fler 4-åringslopp.
10,2% - Vi borde köra färre 4-åringslopp.

Kommentar: Nära hälften anser att det är bra som det är. Drygt en fjärdedel saknar åsikt. Det var något fler som vill ha fler 4-åringslopp, än färre.
Bland A-licenserna var det två som ville fler, lika många ville ha färre och den femte hade ingen åsikt.

3-åringslopp, kallblod

Vi brukar ha ca 6-7 st 3-åringslopp/år.

61,2% - Fortsätt med ungefär samma antal 3-åringslopp.
16,3% - Ingen åsikt.
12,2% - Vi borde köra färre 3-åringslopp.
10,2% - Vi borde köra fler 3-åringslopp.

Kommentar: En klar majoritet anser att det är bra som det är. 16,3% saknar åsikt. Det var något fler som vill ha färre 3-åringslopp, än fler.
Bland A-licenserna var det två som ville fler, lika många ville ha färre och den femte hade ingen åsikt.

4-åringslopp, kallblod

Vi brukar ha ca 3-4 st 4-åringslopp/år.

51% - Fortsätt med ungefär samma antal 4-åringslopp.
22,4% - Vi borde köra fler 4-åringslopp.
16,3% - Ingen åsikt.
10,2% - Vi borde köra färre 4-åringslopp.

Kommentar: En majoritet tycker att det är lämpligt som vi kört 2022, men här är hela 22,4% inne på att vi bör köra fler 4-åringslopp - jämfört med 10,2% som tycker färre.
Bland A-licenserna var det tre som tyckte att det var bra som vi kör nu, samt en som vill ha fler och en färre.

Stolopp, varmblod

42,9% - Fortsätt med ungefär samma antal stolopp.
30,6% - Vi borde köra fler stolopp.
16,3% - Ingen åsikt.
10,2% - Vi borde köra färre stolopp.

Kommentar: De flesta tyckte att det körs lämpligt med stolopp, men över hela 30% önskar fler stolopp - jämfört med drygt 10% som svarade färre.
Av A-licenserna svarade två att vi skulle fortsätter som tidigare, en tyckte fler, en färre och en var utan åsikt.

Stolopp eller fördel ston, varmblod

34,7% - Det är bra med variation.
34,7% - Jag föredrar rena stolopp.
16,4% - Jag föredrar fördel ston.
14,3% - Ingen åsikt.

Kommentar: Delat i topp mellan att det var bra med variation och de som önskar rena stolopp. Fördel ston hade knappt hälften så många anhängare som vardera populäraste alternativen.
Bland svaren från A-licenserna föredrog tre rena stolopp, en fördel ston och en saknade åsikt. 

Stolopp, kallblod

46,9% - Fortsätt med ungefär samma antal stolopp.
24,5% - Ingen åsikt.
16,3% - Vi borde köra fler stolopp.
12,2% - Vi borde köra färre stolopp.

Kommentar: De flesta anser även här att det körs ungefär lämpligt antal stolopp. Några fler önskar fler stolopp, än de som ville ha färre stolopp.
I svaren från A-licenserna vill två ha färre stolopp, två hade ingen åsikt och en ville köra fler.

Stolopp eller fördel ston, kallblod

38,8% - Det är bra med variation.
22,4% - Jag föredrar fördel ston.
20,4% - Ingen åsikt.
18,4% - Jag föredrar rena stolopp.

Kommentar: Intressant att se skillnaderna mellan raserna. Båda visar att variation är att föredra. Däremot önskar varmbloden rena stolopp före fördel ston som kallbloden håller som andra alternativ.
De med A-licens delade med två på att det var bra med variation och två sa fördel ston, medan en saknade åsikt i frågan.

Nästa del i undersökningen är del 4. Den handlar om "Specialproppar".

Text, undersökning och kommentarer: Håkan Persson