Umåker - Undersökning, del 4

Nu är vi framme vid den fjärde delen av redovisningen från vår omfattande undersökning. Dagens redovisning handlar om "Specialproppar". Det var licenserade på Umåker som fick chansen att svara på enkäten som fick in 49 svar.


Delningsproppar

Proppar där hästarna fördelas utifrån startprissumma med ett jämnt antal startande i loppen. Förekommer oftast i breddlopp.

38,8% - Delningsproppar borde vi ha oftare, även på vanliga dagar.
18,4% - Delningsproppar borde bara köras på breddlopp, men inte varje gång.
16,3% - Delningsproppar borde vara standard varje gång vi kör breddlopp.
14,3% - Delningsproppar borde vi aldrig ha.
12,2% - Ingen åsikt.

Kommentar: Helt klart verkar delningsproppar vara uppskattade, bara 14,3% som säger helt nej till dessa. Personligen var jag lite förvånad att så många var öppna för att köra det oftare, även på vanliga dagar.
Bland A-licenserna spretade det bland svaren, två tyckte att vi borde ha det oftare, även på vanliga dagar. En svar vardera på "bara breddlopp", "standard alla breddlopp" och "borde vi aldrig ha".

Specialproppar

Exempelvis som vi körde 6/8. Hästar som tjänat högst 1.000.000 kr får ha obegränsat med startpoäng. Hästar över 1.000.000 kr får ha max 500 startpoäng. Detta för att hästar som fått på sig för mycket pengar, tillfälligt ska kunna gå ner i klass.

42,9% - Kul propp, men kör bara någon enstaka gång.
40,8% - Kul propp, borde köras oftare och i fler klasser.
10,2% - Nej, stoppa i papperskorgen.
6,1% - Ingen åsikt.

Kommentar: Wow! Otroligt god respons! 83,7% säger "Kul propp". Lite kluvet hur ofta vi ska köra den. En liten andel som saknade åsikt i frågan.
Noterbart är att 3 av de totalt 5 (10,2%) som svarade "papperskorgen" var A-licenserade.
De två övriga med A-licens som svarade sa, "Kul propp, borde köras oftare och i fler klasser."

Tilläggsjakten, 40 meter

Exempelvis som vi körde 6/8. Högst 475.000 kr, tillägg 40 meter vid vinna 100.000 kr.

40,8% - Kul propp, men kör bara någon enstaka gång.
22,4% - Nej, stoppa i papperskorgen.
22,4% - Ingen åsikt.
14,3% - Kul propp, borde köras oftare.

Kommentar: De flesta svarade att det är en kul propp som vi borde köra någon enstaka gång. Lika stora delar ansåg att det var något för papperskorgen som de som saknade åsikt. Få tycker att det är en propp som borde köras oftare.
Extremt kluvet bland A-licensarna som svarade, tre skickar den i papperskorgen - medan två vill köra den oftare.

Fördel kuskar

När kuskar som kört få lopp föregående år, får chansen att köra hästar som tjänat mer pengar - än de kuskar som kört obegränsat med lopp föregående år.

38,8% - Kul propp, borde köras oftare.
26,5% - Nej, stoppa i papperskorgen.
24,5% - Kul propp, men kör bara någon enstaka gång.
10,2% - Ingen åsikt.

Kommentar: Ganska spretiga svar, även om den största delen vill köra den oftare. På andraplats kommer motsatsen som vill skicka i papperskorgen. En knapp fjärdedel tycker att det räcker med någon enstaka gång.
Tre av de med A-licens tycker att detta är ett fall för papperskorgen. En vardera på "oftare" resp. "någon enstaka gång." Av K-licenserna tycker två att den borde köras oftare och en "någon enstaka gång".

Fördel segerlösa

Hästar som aldrig vunnit får starta med högre startprissumma i loppen, jämfört med de hästar som har segrat alternativt att de som segrat står på 20m tillägg.

34,7% - Kul propp, borde köras oftare.
34,7% - Kul propp, men kör bara någon enstaka gång.
18,4% - Nej, stoppa i papperskorgen.
6,1% - Ingen åsikt.
6,1% - Bra propp, men bara i lägsta klassen.

Kommentar: Nära 70% säger "Kul propp", dock lite kluvet hur ofta vi ska köra den.
Spretigt i svaren från A-licenserna, 2-2 för "någon enstaka gång" - "papperskorgen", samt en röst för "borde köras oftare".

Poängtillägg

Att skriva proppar med tillägg utifrån startpoäng. Vanligt exempelvis på kallbloden i breddloppen, eftersom de inte är begränsade på max 500 startpoäng - vilket gäller på varmblodsbreddloppen.

30,6% - Kul propp, borde även köras emellanåt när det inte är breddlopp.
24,5% - Bra propp, men bara i kallblodsbreddloppen.
22,5% - Nej, stoppa i papperskorgen.
22,4% - Ingen åsikt.

Kommentar: Väldigt spretigt, även om det finns en majoritet för blocket "Kul" och "Bra".
De A-licenserade svarade 2-2 mellan "Papperskorgen" och "bara i kallblodsbreddloppen". En tycker att det är en kul propp att även köra när det inte är breddlopp.

P22-lopp

Det betyder att hästarna kommer med utifrån startprissumma, istället för startpoäng. Om ett lopp som är P22, Högst 200.000 kr - kommer den som har 199.000 kr med före den som har 150.000 kr, även om den med 150.000 kr har mer startpoäng.

32,2% - Nej, stoppa i papperskorgen.
28,6% - Kul upplägg, borde köras enstaka tävlingsdagar.
26,5% - Bra upplägg, men bara i breddlopp.
12,2% - Ingen åsikt.

Kommentar: Flest röstade för papperskorgen, även om "blocket" för "kul och bra" tillsammans skulle nå över 50%. Inget rungande jubel.
Bland de med A-licens anser tre att det är papperskorgen som gäller. En vardera för "enstaka tävlingsdagar" och "bara i breddlopp".

P21-hästar i vanliga lopp

Det går att skriva in att ex. 2 hästar i vanliga lopp förbehålls P21-hästar. Senaste åren har detta under perioder praktiserats i vissa kallblodslopp.

42,9% - Bra grej för både varm- och kallblod.
28,6% - Ingen åsikt.
16,3% - Nej, stoppa i papperskorgen.
6,1% - Bra grej, men bara för varmblod.
6,1% - Bra grej, men bara för kallblod.

Kommentar: Väldigt många som är öppna för att praktisera detta på båda raserna. Endast 16,3% som var helt negativa.
A-tränarna lämnade fem svar - ett för vardera alternativ. 

Breddloppsmästaren I

Solänget körde Breddloppsmästaren den 13 augusti, med försök och final samma dag, vilket verkade vara populärt och uppskattat.

77,6% - Kul grej, testa en gång nästa år.
12,2% - Nej, stoppa i papperskorgen.
8,2% - Ingen åsikt.
2% - Kul grej, kör det varje breddloppsdag!

Kommentar: Wow! Tydligt svar! Det känns som givet att försöka få till Breddloppsmästaren på Umåker 2023.
Bland de som svarat med A-licens var tre för att "testa en gång" och två ville köra ner det i papperskorgen.

Breddloppsmästaren II

Följdfrågan: Vilket upplägg skulle du föredra?

65,3% - Försök och final en annan "vanlig" dag (6-10 dagar senare med 25-30 000 kr i förstapris).
18,4% - Försök och final samma dag. (Final med 10 000 kr)
10,2% - Ingen åsikt.
6,1% - Nej, jag sa stoppa i papperskorgen!

Kommentar: Återigen ett tydligt svar! De flesta föredrar försöken på en breddloppsdag med final en "vanlig dag".
Noterbart att A-licenserna INTE var inne på den linjen. De tre som var positiva till Breddloppsmästaren, ville samtliga att finalen skulle gå samma breddloppsdag. De två som sa papperskorgen var konsekventa i det.

Jättebred propp

Skulle det vara intressant att ha en jättebred propp varje tävlingsdag?
Ex. att man varvar mellan,
1) 2140 volt, H1250', tillägg vid 50', 110', 245', 550.
2) 2140 volt, H1875', tillägg vid 75', 165', 370', 830'.
8 priser i loppet. Företräde för fem hemmahästar, när det är tillåtet.

44,9% - Ja, det kan vara värt att testa! Då har de flesta en startmöjlighet på hemmaplan.
26,5% - Nej, stoppa i papperkorgen. Alla tycker att de står dåligt till.
18,4% - Ingen åsikt.
10,2% - Ja, kanske...

Kommentar: Detta var kanske ett svar som överraskade undertecknad mest i undersökningen. Faktiskt den sista frågan som jag slängde in på chans. Min fördom, är att ju fler tillägg - desto sämre anser sig fler att de står inne i loppet. När nära hälften anser att det kan vara värt att testa, så är jag inte den som sätter mig emot. Drygt en fjärdedel svarade som jag trodde.
Av A-tränarna vill tre stoppa förslaget i papperskorgen, medan två anser det vara värt att testa.

Nästa del i undersökningen är del 5. Den handlar om "Nya lopp och 3-åringsdebutanter 2023".

Text, undersökning och kommentarer: Håkan Persson