Umåker - Undersökning, del 6

Här kommer den sjätte och sista delen av redovisningen från enkätundersökningen som gått ut till samtliga licensinnehavare på Umåker. 49 svar inkom.
Den sista delen berör, "När föredrar du att tävla på hemmaplan?"


Vilka dagar och tider på dygnet föredrar du? Vi kan inte styra allt, men en del går att önska.

Tyvärr drabbades vi av ett "tekniskt fel". (Eller misstag av formulärskaparen = undertecknad) Tanken var att man skulle kunna välja, lunchtrav "och / eller" kvällstrav för samtliga veckodagar, men formuläret tillät bara att välja antingen eller. Därför fick vi ett felaktigt svarresultat.

imagept9mx.png

Det som går att utläsa var:

1) Klart populärast, fredag - kvällstrav. (83,6%)
- Sedan var "fredag - lunchtrav" minst populärt, men det kan vara en konsekvens av att det inte gick att välja både lunch och kväll på samma tävlingsdag.

2) Populäraste vardag för lunchtrav, tisdag.

3) Generellt sett föredras det kvällstrav på vardagar och lunch/dagstrav på helgerna. Lördagskvällarna var mer populära, än söndagskvällarna.

Bland de A-licenserade som svarade hade fyra valt kvällstrav fredag. Två hade valt lunchtrav tisdag, så det går i linje med totalen. Däremot var det ett något större önskemål om lunchtrav på vardagarna, än genomsnittet.

Beklagar än en gång att formuläret inte gick att använda som det var tänkt.

 

Dubbeltrav i maj

2022 kör vi 26 travdagar, varav 3 är bredd. Till nästa år ser det ut att bli 23 travdagar, varav 3 är bredd.
Om vi väljer att inte köra dubbeltrav, kommer vi att göra om en annan tävlingsdag till en större dag.

49,0% - Ja, det är ett kul evenemang med dubbeltrav och det är viktigt med traditioner.
32,7% - Nej, bättre att sprida våra dagar
14,3% - Nja, osäker. Finns för- och nackdelar med det.
4,1% - Ingen åsikt.

Kommentar: En fråga som de flesta hade en åsikt om. Knappt hälften av de svarande röstade för att fortsätta med dubbeltravet i maj. Nästan en tredjedel anser att det är bättre att sprida våra tävlingsdagar. Knappt 15% känner sig osäkra i frågan.
Bland A-tränarna blev det 2-2 mellan "Nej, bättre att sprida våra dagar" och "Nja, osäker..." En ansåg att vi borde fortsätta med dubbeltravet. Här skiljde svaren en hel del mot genomsnittet.

 

Vad skulle var det viktigaste för dig för att starta oftare på hemmaplan?

Här fanns det fem svarsalternativ, men även en möjlighet att skriva in enga förslag (fri text) på svar.

34,7% - 8 priser i alla lopp.
14,3% - Högre förstapriser.
12,2% - Delningsproppar.
12,2% - Gratis gäststallhyra.
10,2% - Breda proppar med flera tillägg.
0,0% - Matbiljett på stallbacksrestaurangen.

Egna förslag,
(A-licens) Ungdoms och Amatör serier körs på bredd dagarna. Sen att sluta ta från varmblodens kvot när man kommer på att köra jippolopp. Dom sista åren har kallblods kvoten bara ökat år för år och pengar förts över till dom.
(B-licens) Bra spridning på tävlingsdagarna. Exempelvis två tävlingsdagar/möjligheter i månaden (ca 14 dagar emellan)året om. Minskar resandet
(B-licens) Lämna företräde för hemmahästar, fördela mer trav på sommaren. Bättre tävlingskalender, nu kan U,Sk,Bo ha tävlingar samma vecka. Förlägger vi mer dagar på sommaren behöver det kanske inte bli lika fullt övrig tid. Bra underlag på bana.
(B-licens) Jag startar helst hemma hursom, jag tycker det är viktigt att stötta "min" bana! Och därmed känner jag att jag kanske kan stödja med att loppen blir mer fulla, vilket är väldigt viktigt för att vi ska få mer tävlingsdagar och ses som mer attraktiva att starta hos
(B-licens) Trav även på sommaren. Tävlar ej på vintern.
(B-licens) Högre prispeng 4-8 placering och högre startpeng än dagens 1500:- .
(B-licens) Gratis boxhyra och 8 priser
(B-licens) Gratis boxhyror samt högre förstapriser och 8 priser

Kommentar: Helt klart ett starkt önskemål om att ha "8 priser i alla lopp". Debatten handlar ofta centralt om högre förstapriser, men i denna undersökning lyckades en med knapp marginal ta sig upp på en andraplats, stort slagen av "8 priser-alternativet". Delad tredjeplats mellan "Delningsproppar" och "Gratis gäststallhyra". Strax därbakom kom "Breda proppar med flera tillägg".
Bland frisvarsalternativen fanns några svar som kombinerade ovanstående svarsalternativ.

Jag vill avsluta med att skicka ett STORT TACK till alla som tagit sig tid att svara på de många frågorna i undersökningen. Om det är uppskattat, kommer vi att göra om det fler gånger.
Ett ganska snabbt och enkelt sätt att få en uppfattning om vad som efterfrågas.
Ska även poängtera att det är flera parametrar som spelar in hur det praktiska utfallet blir.

Text, undersökning och kommentarer: Håkan Persson